Ministeries EZK en LNV zetten verdere stappen in verduurzaming bedrijfsvoering

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) publiceren vandaag hun gezamenlijk verslag over de duurzaamheid van de eigen bedrijfsvoering. De Rijksoverheid wil in 2030 een klimaat neutrale bedrijfsvoering. Met het duurzaamheidsverslag geven de ministeries inzicht in de voortgang en wat zij doen om dit doel te behalen. Het rapport wordt voor de tweede keer uitgebracht en gaat over kalenderjaar 2020.

Het duurzaamheidsverslag gaat over de bedrijfsvoering van de beide ministeries, inclusief alle diensten en agentschappen zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Agentschap Telecom (AT) en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Vanwege het gedeelde gebruik van het gebouw, de bedrijfsvoering en wagenpark is de verslaglegging van EZK en LNV gebundeld.

Effecten corona-crisis

De coronacrisis is het afgelopen jaar van grote invloed geweest op de manier van werken en reizen van de medewerkers. Zowel het reizen van werk naar kantoor als het zakelijk vliegen. Mede door de effecten van het thuiswerken is de footprint van 2020 sterk gedaald ten opzichte van 2019.
Er wordt gekeken hoe de voordelen van hybride werken kunnen worden meegenomen. Met name waarbij dit kansen biedt voor verdere verduurzaming. Zo is de RVO gestart met een afwegingskader voor buitenlandse dienstreizen, waarbij wordt gekeken waar een (virtueel) alternatief mogelijkheid kan bieden. 

Afname CO2-uitstoot van 34%

In het verslag wordt gebruik gemaakt van de CO2-prestatieladder. Dit model toont de jaarlijkse CO2-uitstoot en helpt de ministeries te monitoren welke maatregelen er genomen kunnen worden om de uitstoot verder te verminderen. De cijfers over 2020 laten zich moeilijk vergelijken met voorgaande jaren omdat de cijfers in hoge mate beïnvloed worden door de coronacrisis. In 2020 is een CO2 reductie behaald van 34% ten opzichte van 2019.    

Verdere vergroening

Voor de ministeries geldt dat energie (elektriciteit en verwarmen) verantwoordelijk is voor een groot gedeelte van de CO2-uitstoot. Dit is te zien in onderstaande afbeelding van de ‘footprint’ van beide ministeries en agentschappen (afbeelding 1). In 2020 zijn stappen gezet in het verduurzamen van de panden van de NVWA. Zoals de overstap naar elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen. In 2021 zullen nog eens zes NVWA-locaties overstappen van grijze naar groene stroom. Daarbij hebben de NVWA en AT het afgelopen jaar de doelstelling om hun wagenpark met minstens 20% te elektrificeren ruimschoots behaald.

In het duurzaamheidsverslag staan meer doelstellingen en plannen beschreven om tot een klimaat neutrale bedrijfsvoering te komen. Onder andere het stimuleren van duurzame catering en het verbeteren van maatschappelijk verantwoord inkopen. Een duurzame organisatie is de opstelsom van het gedrag van haar medewerkers. Beide ministeries gaan hier de komende jaren extra op inzetten.