Benoemingen gerechtspresidenten Rechtspraak

De ministerraad heeft – na aanbeveling van de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak en op voordracht van minister Dekker voor Rechtsbescherming – ingestemd met een vijftal benoemingen tot gerechtspresident.

Het gaat om de volgende benoemingen:

  • Mevrouw mr. E. (Eveline) de Greeve, voor het hof Amsterdam;
  • Mevrouw mr. Z.J. (Jonneke) Oosting, voor het hof Arnhem-Leeuwarden;
  • De heer mr. G. (Gerard) Tangenberg, voor het hof ’s-Hertogenbosch;
  • Mevrouw mr. R.G. (Robine) de Lange-Tegelaar, voor de rechtbank Den Haag;
  • Mevrouw mr. J. (Julia) Mendlik, voor de rechtbank Rotterdam.