Inzicht in virusvarianten toegevoegd aan dashboard

Vanaf vandaag zijn cijfers over de verschillende belangrijkste varianten van het coronavirus toegevoegd aan het dashboard. Hiermee geeft het dashboard inzicht in de mate waarin de verschillende belangrijkste virusvarianten in Nederland naar verwachting circuleren en hoe het aandeel van een bepaalde variant over tijd verandert. De cijfers worden wekelijks bijgewerkt.

Hugo de Jonge: “Het is belangrijk om de varianten in Nederland goed in de gaten te houden, zodat we voorbereid zijn om eventueel in te grijpen wanneer dat nodig is. We weten dat de deltavariant nu oprukt en deze zal de andere varianten op termijn waarschijnlijk verdrijven. Mooi dat deze toevoeging aan het dashboard ervoor zorgt dat we hier meer inzicht in krijgen.”

De cijfers over de belangrijkste varianten zijn verwerkt in een tabel en een grafiek. De tabel geeft de naam weer van de variant en het verwachte aandeel van de variant in het totaal aantal besmettingen in Nederland. Ook geeft de tabel inzicht in de mate waarin het aandeel van een variant ten opzichte van de vorige meting is gestegen, gedaald of gelijk gebleven. Verder is het absolute aantal van de monsters waarin de variant is gevonden te zien. Dit betreft de monsters die extra onderzocht zijn, specifiek op varianten. In de tabel is ook een rij opgenomen voor ‘overige varianten’. Dit zijn zogenaamde ‘interessante varianten’: varianten waarvan meerdere besmettingen in een bepaalde situatie of cluster zijn ontdekt of die in meerdere landen zijn gevonden.

In de grafiek is te zien hoe groot het aandeel van een virusvariant naar verwachting is in het totaal aantal besmettingen en hoe deze veranderen over tijd. Op deze manier kan worden weergegeven dat een dominante variant na verloop van tijd wordt verdrongen door een nieuwe dominante variant. Momenteel is te zien dat de alfavariant, die voor het eerst in Groot-Brittannië gevonden werd, de overhand heeft. In de grafiek worden alleen de varianten opgenomen die als zorgelijk worden gezien door het ‘Europese RIVM’, het Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, World Health Organization). Een variant wordt als zorgelijk bestempeld wanneer er mogelijk risicovolle veranderingen in het virus zijn aangetroffen waardoor deze bijvoorbeeld besmettelijker is, mensen zieker maakt of het vaccin minder effectief is.

Een virus verandert

Bij iedere besmetting met het coronavirus kan het virus een klein beetje veranderen. Vaak is dat niet erg, maar soms kan een kleine verandering ontstaan waardoor het virus zich anders gedraagt. Zo ontstaat een variant. Als iemand positief getest is op het coronavirus kun je niet meteen zien met welke variant van het virus deze persoon is besmet. Daarvoor is extra onderzoek nodig. Om de varianten goed in de gaten te houden doet het RIVM onderzoek via zogeheten kiemsurveillance. Dit is een wekelijkse steekproef van ongeveer 1500 monsters van positieve testuitslagen. Het RIVM analyseert deze monsters in samenwerking met meer dan 25 laboratoria in Nederland. Deze positieve testmonsters worden door laboratoria verspreid over het land ingestuurd. Door de monsters in de steekproef kan het RIVM een inschatting maken van het verloop van het aandeel van een bepaalde virusvariant in de komende weken. Op de website van het RIVM is meer informatie te vinden over de varianten van het virus en de kiemsurveillance.

Dashboard geeft overzicht

Met het coronadashboard brengt het ministerie van VWS belangrijke cijfers over de ontwikkeling van corona in Nederland samen, zoals het aantal ic-opnames, positieve testuitslagen en een schatting van het aantal besmettelijke mensen. Burgers, beleidsmakers, journalisten en wetenschappers kunnen zo in één oogopslag zien wat de stand van zaken is rond de verspreiding van het coronavirus. Met behulp van de actuele gegevens op het dashboard kan de verspreiding van het virus beter worden gevolgd en kunnen passende maatregelen worden genomen om het virus in te dammen.