Mensenrechten in 2020 wereldwijd onder druk door corona

Strijd voor gelijke rechten voor LHBTI’s, steun aan mensenrechtenverdedigers en optreden tegen straffeloosheid. Ook in het coronajaar 2020 heeft Nederland zich onverminderd ingezet om wereldwijd de mensenrechten te bevorderen en te beschermen. De Mensenrechtenrapportage 2020 zet alle resultaten van het Nederlandse mensenrechtenbeleid op een rij.

2020 was wereldwijd een zwaar jaar voor mensenrechtenverdedigers, organisaties die zich inzetten voor mensenrechten en journalisten. Verschillende overheden hebben de COVID-19-pandemie gebruikt om het leven van mensenrechtenverdedigers zwaarder te maken met censuur, geweld en vrijheidsberoving. Sommige landen, zoals Belarus, hadden deze dekmantel niet eens nodig om de onderdrukking op te voeren.

Hard nodig

In deze moeilijke omstandigheden heeft Nederland zich wereldwijd hard gemaakt voor de mensenrechten, voor een sterke internationale rechtsorde én voor de veiligheid van mensenrechtenverdedigers wereldwijd.

Zo hebben Nederlandse diplomaten zich ingezet voor bedreigde mensenrechtenverdedigers uit onder andere Egypte, Belarus, Saoedi-Arabië, Cuba, China en Rusland. In de  VN-Mensenrechtenraad stelde Nederland de situatie in landen als Myanmar, Jemen, China en Eritrea aan de kaak.

Minister Kaag van Buitenlandse Zaken noemt het belangrijker dan ooit om ons te blijven inspannen voor de mensenrechten en de mensen en organisaties die hiervoor in de bres springen.

‘De werkelijkheid is weerbarstig. Maar juist in die landen waar vrijheid en mensenrechten niet vanzelfsprekend zijn, kunnen dappere mensenrechtenverdedigers onze hulp het hardst gebruiken.’

Lange weg naar gerechtigheid

In het coronajaar 2020 heeft de Nederlandse inzet voor mensenrechten meerdere mijlpalen bereikt. Zo stelde Nederland  Syrië aansprakelijk voor het schenden van het VN-antifolterverdrag – een stap waar Canada zich inmiddels ook bij heeft aangesloten. Het zijn de eerste stappen op een lange weg naar gerechtigheid voor de slachtoffers van het Syrische regime.

Nederland organiseerde de World Press Freedom Conference 2020, een internationale conferentie over persvrijheid waar duizenden mensen digitaal aan deelnamen, evenals ministers uit 58 landen. Daarnaast heeft Nederland opnieuw de jaarlijkse Mensenrechtentulp en een bedrag van € 100.000 uitgereikt. Dit keer aan mensenrechtenverdediger Lilit Martirosyan, de eerste geregistreerde transgendervrouw in Armenië.

Meer resultaten

Meer weten over wat de Nederlandse inzet voor mensenrechten heeft opgeleverd? U leest het in de Mensenrechtenrapportage 2020.