Procedure na evacuatie uit Afghanistan

Nederland doet er alles aan om de evacuaties vanuit Afghanistan mogelijk te maken. Bij aankomst in Nederland is voor de mensen met de Afghaanse nationaliteit voor noodopvang gezorgd. Voor de groep mensen uit Afghanistan die (ook) in het bezit is van een Nederlands paspoort is een aantal voorzieningen geregeld om hen op weg te helpen. Mensen met een andere nationaliteit van landen in de omgeving, zoals België of het Verenigd Koninkrijk, kunnen na aankomst op Schiphol doorreizen onder begeleiding van het personeel van de desbetreffende ambassade

Noodopvang kazerne Zoutkamp

De mensen met de Afghaanse nationaliteit, ongeacht of zij in het bezit zijn van een paspoort, worden opgevangen door het COA in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp. De GGD is ter plekke aanwezig om bijvoorbeeld de nodige medische of psychische hulp te bieden. Vervolgens behandelt de IND de asielprocedures.

We zijn hier in de kazerne Marnewaard in Zoutkamp waar Afghaanse evacuees opgevangen worden. Het zijn allemaal mensen die uit Kabul geëvacueerd zijn. En het gaat om journalisten, om tolken, om mensen die voor de ambassade gewerkt hebben. Bij aankomst was het natuurlijk zaak om eerst te zorgen dat mensen hier een plek kregen om te verblijven.

We weten niet precies hoe lang mensen hier gaan blijven.
Dat hangt van verschillende factoren af. Als eerste hebben we natuurlijk de quarantaineperiode. Daar staat tien dagen voor. En ondertussen wordt er heel erg gekeken wie er precies op de locatie zijn. En dat doen we samen met de IND en de KMar. De IND doet een voorregistratie. En de Koninklijke Marechaussee zorgt dat de identificatie en registratie verder goed verloopt.

Uit de gesprekken die er met de verschillende organisaties zijn wordt duidelijk wat er voor de verschillende mensen verder moet gebeuren.
Wat we hier neerzetten is natuurlijk een uniek iets. Binnen no time, echt in een paar dagen, is de locatie omgetoverd in een opvanglocatie.

Er wordt ook enorm samengewerkt tussen alle verschillende partijen. Vanuit het COA met de IND, met de Koninklijke Marechaussee. Maar ook met VluchtelingenWerk, het Rode Kruis, Nidos, de stichting die de voogdij doet voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De GGD speelt natuurlijk een cruciale rol met coronatesten en straks ook met tbc-controles. Onze medische dienst, de GZA, is aanwezig.

Ja, het was een enorme toer om iedereen hier te krijgen en om alles goed op elkaar af te stemmen. En dat moet natuurlijk nog fine getuned worden. 
Maar de samenwerking is al hartstikke mooi. De Afghaanse mensen helpen ons waar het kan en zijn heel vriendelijk en heel meewerkend. Dus het is echt een samengaan van alle partijen, alle betrokkenen om hier iets neer te zetten dat mensen op dit moment een goede plek hebben en een veilige plek hebben om te verblijven.

Voorzieningen mensen met een Nederlands paspoort

Bij aankomst op Schiphol en na registratie worden de mensen met een Nederlands paspoort, die geen huisvesting hebben, naar een opvanglocatie in de buurt van het vliegveld gebracht. Aan meegekomen familieleden zonder een Nederlands paspoort wordt waar nodig een visum voor kort verblijf verstrekt. Ook wordt voor medische of psychische hulp gezorgd.

Voor het (verdere) verblijf van de mensen met een Nederlands paspoort en eventuele familieleden zijn er drie mogelijkheden waarbij verplichte preventieve quarantainemaatregelen van toepassing zijn:

  1. Er wordt zelf voor onderdak gezorgd, bijvoorbeeld bij familie of vrienden. Er wordt geen gebruikgemaakt van de opvangmogelijkheden.
  2. Er wordt later voor eigen onderdak gezorgd. Er wordt tijdelijk gebruikgemaakt van de opvangmogelijkheden.
  3. Er wordt gebruikgemaakt van de opvangmogelijkheden in Nederland.

Tijdelijke regeling

Voor de groep mensen uit Afghanistan met een Nederlands paspoort zijn de volgende zaken zijn geregeld:

  • een eenmalige tegemoetkoming voor de aanloopkosten;
  • een wekelijkse toelage ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven;
  • de betaling van buitengewone kosten;
  • dekking van de kosten van medische verstrekkingen overeenkomstig een daartoe te treffen ziektekostenregeling;
  • een verzekering tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid.

Deze regeling geldt voor personen die niet over voldoende eigen middelen beschikken.