Benoeming secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Drs.  M.J. (Marcelis) Boereboom wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 13 september 2021.

Marcelis Boereboom is sinds 2017 directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor was hij directeur-generaal Werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van april 2016 tot en met augustus 2016 tevens waarnemend secretaris-generaal bij hetzelfde ministerie. Eerder vervulde hij diverse functies bij het ministerie van VWS, waaronder directeur-generaal Langdurige Zorg, directeur Curatieve Zorg, plaatsvervangend directeur-generaal Gezondheidszorg en directeur Financiële en Economische Zaken. Marcelis Boereboom studeerde Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.