NL doneert dit jaar 27 miljoen vaccins

Nederland start in de loop van oktober met de donaties aan Covax, het VN-systeem om vaccins over de hele wereld te verdelen. Nederland wil bijdragen om de vaccinatiegraad wereldwijd te verhogen, het coronavirus te bestrijden en mutaties te helpen tegengaan. Om dit doel te bereiken heeft Nederland dit jaar al ruim 1,5 miljoen vaccins bilateraal gedoneerd uit eigen voorraad aan onder andere Indonesië, Suriname en Kaapverdië. Met de grootschalige vaccindonatie wil minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dit jaar net zo veel vaccins doneren als dat er in Nederland zijn gebruikt. Naar verwachting hebben we eind dit jaar ruim 27 miljoen vaccins gedoneerd en circa 25 miljoen vaccins zelf gebruikt. 

In Nederland is het punt bereikt dat iedereen (van 12 jaar en ouder) die dat wilde een vaccinatie tegen COVID-19 heeft kunnen krijgen. Tegelijkertijd hebben veel mensen in andere landen, waaronder groepen zoals ouderen en kwetsbaren, vaak nog geen vaccin kunnen krijgen. Nederland wil, afhankelijk van de leveringen, zoveel mogelijk reeds bestelde vaccins rechtstreeks aan Covax doneren.

Minister De Jonge: “Een snelle en eerlijke verdeling van coronavaccins is belangrijk vanuit het oogpunt van internationale solidariteit. We zijn pas echt beschermd als iedereen beschermd is. Wereldwijde beschikbaarheid van vaccins is ook de enige manier om het coronavirus onder controle te krijgen. Nederland doneert haar vaccins daarom onder het motto ‘Get one - Give one.’”
 

Faciliterende landen

Al eerder is Nederland gestart met bilaterale donaties uit de voorraad van het RIVM. In het vervolg zal er rechtstreeks vanuit de fabriek gedoneerd worden aan Covax. Om dat mogelijk te maken moeten er contracten worden opgesteld tussen Gavi (de uitvoeringsorganisatie van Covax) de vaccinfabrikant en het donerende land. Dit kost tijd omdat het doneren van geneesmiddelen, zeker vaccins, gepaard gaat met strenge regelgeving om de kwaliteit, veiligheid, effectiviteit en traceerbaarheid van het vaccin te waarborgen. Medicijndonatie is altijd complex en gebonden aan strikte regels. 

Net als de aankoop van de vaccins zal ook donatie aan Covax in Europees verband worden gedaan. Een aantal EU-landen heeft overeenkomsten afgesloten met Gavi en de vaccinfabrikant, dit zijn zogeheten ‘faciliterende landen.’ Andere EU-landen, waaronder Nederland, doneren via deze landen hun vaccins aan Covax. Dit bespaart tijd en werk, zodat donatie sneller mogelijk is. Nederland heeft op deze wijze al eerder 500.000 AstraZeneca vaccins via Zweden aan Covax gedoneerd. Voor de andere vaccins kan Nederland gebruik maken van andere faciliterende landen. 
 

Eigen voorraad

In Nederland houden we voldoende voorraad vaccin voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Met de GGD en het RIVM werken we aan een plan om het fijnmaziger vaccineren een extra impuls te geven en de twijfelaars beter te begrijpen en hopelijk over te halen om alsnog voor vaccinatie te kiezen. We houden circa 4 miljoen doses in Nederland om de huidige vaccinatiecampagne af te kunnen ronden, om immuungecompromiteerden te kunnen voorzien van een derde prik, maar ook voor als een eventuele booster nog dit jaar zal moeten starten, plus een noodzakelijke reservevoorraad.

Nog extra bilaterale donaties

Vaccins die Nederland niet gebruikt, geven we weg. De komende weken doneren we nog circa 3,5 miljoen doses bilateraal, met name aan Indonesië. Daarmee werken we de voorraad die in Nederland nog voorhanden is weg.