Inrichting eerste 7 teeltbedrijven wietexperiment begonnen

Binnen het experiment gesloten coffeeshopketen – ook wel wietexperiment geheten -  zijn tot dit moment 7 telers aangewezen om legaal hennep en hasjiesj te produceren voor de verkoop in coffeeshops in 10 deelnemende gemeenten. De aangewezen telers zijn nu bezig met het opzetten van hun teeltbedrijven, waarna ze starten met de productie van hennep en hasjiesj. De tijd die de teeltbedrijven en betrokken gemeenten hiervoor nodig hebben, is bepalend voor het moment dat ze kunnen gaan leveren aan coffeeshops.

Dat hebben de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer gemeld. De ministers bepalen in overleg met betrokken burgemeesters en de telers het startmoment dat kan worden geleverd aan de coffeeshops tijdens de zogeheten overgangsfase voor het experiment. Het is aan gemeenten om nu met de telers en de directe omgeving waar de bedrijven zich vestigen, vorm te geven aan de inrichting, en de communicatie hierover, die past bij de lokale situatie.

Van belang voor de planning

De komende periode zijn voor de planning verschillende zaken van belang, zoals de tijd die nodig is om de teeltlocaties klaar te maken en lokale omgevingsvergunningen hiervoor rond te krijgen. Het aanbod van hennep en hasjiesj moet voldoende zijn om de coffeeshops te bevoorraden. De kwaliteit en de diversiteit van de producten moeten ook op orde zijn.

Overgangsfase

Gedurende de overgangsfase kunnen de deelnemende coffeeshops, naast de gedoogde verkoop, de legaal geteelde hennepproducten verkopen. Na de overgangsfase start het wietexperiment, dat vier jaar in beslag zal nemen. Zodra de experimenteerfase is begonnen, mogen de deelnemende coffeeshops uitsluitend hennep en hasjiesj afkomstig van de aangewezen telers verkopen. Kortom, dan moeten zij binnen de gesloten coffeeshopketen werken.

Het streven is dat de aangewezen telers in de loop van de tweede helft van 2022 aan de nodige voorwaarden voldoen en de overgangsfase kan starten. Als de startdatum is vastgesteld, zal er blijvend worden gemonitord of de planning realistisch is en zal tevens worden gestuurd op mogelijkheden tot versnelling.

Aspirant-telers

De komende tijd kunnen naast de 7 al aangewezen telers nog maximaal 3 teeltbedrijven worden aangewezen voor het wietexperiment. Hiervoor lopen nog procedures met aspirant-telers. Bij de inrichting van het wietexperiment heeft het kabinet besloten dat er maximaal 10 teeltbedrijven kunnen meedoen om te zorgen voor voldoende aanbod.