50 miljoen voor emissieloze bouw

Om de uitstoot van bouwactiviteiten te beperken heeft het Rijk 50 miljoen beschikbaar gesteld. Hiermee wordt een kennis- en innovatieprogramma ingericht, dat schone en emissieloze bouwconcepten en bouwlogistiek gaat ontwikkelen. Het programma is onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) dat als ambitie heeft om in 2030 60% stikstofreductie, 75% gezondheidswinst en 0,4 mton CO2-reductie te realiseren in de bouw. 

Minister Ollongren (BZK): “Samen met de bouw staan we voor grote opgaven. Zo moeten er veel huizen worden gebouwd. Dit kan echter alleen als dit ook op een duurzame manier gebeurt. Met dit programma ondersteunen we innovatieve ontwikkelingen zoals pre-fab bouw en digitalisering en zetten we een stap richting emissieloze bouw."

Staatssecretaris Van Weyenberg (I&W): “Schoon en emissieloos bouwen zorgt niet alleen voor verduurzaming in de bouwsector, maar de hele samenleving profiteert ervan. Deze transitie naar duurzame mobiliteit zorgt ook voor schone lucht in onze steden."

Invulling programma

Het kennis- en innovatieprogramma dat door BZK, IenW en EZK met het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC), de Topsector Logistiek en partijen uit de bouwsector is opgezet richt zich onder andere op het ontwerpen en toepassen van lichtere en duurzame bouwmaterialen en op prefab-woningen. Hoe meer bouwonderdelen al vooraf gemaakt kunnen worden (‘prefab’) hoe minder uitstoot dit oplevert op de bouwplaats zelf. Ook zorgt het voor minder vervoersbewegingen. 

Daarnaast wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van emissievrije bouwplaatsen met aandacht voor bouwhubs, inzet van emissievrije werktuigen en digitalisering. De digitalisering in de bouw wordt verder ondersteund door een subsidie ter ontwikkeling van het Digitaal stelsel gebouwde omgeving (DGSO). Om de ontwikkelde kennis en innovaties in de praktijk te demonstreren worden ‘living labs’ ingericht. Onder verantwoordelijkheid van TNO, digiGO en de Topsector Logistiek vindt de uitvoering van het programma plaats. Binnen de projecten wordt nauw samengewerkt met landelijke, regionale en lokale overheden en partners uit de bouw.