Kabinet maakt publiekelijk excuses voor oude Transgenderwet

Bij een bijeenkomst in de Ridderzaal heeft minister Van Engelshoven namens het kabinet excuses gemaakt voor de oude Wet Wijziging Geslacht (ook wel bekend als Transgenderwet), die van 1985 tot 2014 van kracht was. Dit volgt op het besluit van minister Dekker (Rechtsbescherming) en minister Van Engelshoven (Emancipatie) een jaar geleden om erkenning en excuses over te brengen en met een financiële tegemoetkomingsregeling te komen.

De Transgenderwet maakt het voor transgender- en intersekse personen mogelijk om hun geslachtsaanduiding te wijzigen in de geboorteakte. Hiervoor golden tot 1 juli 2014 de voorwaarden dat mensen lichamelijk zo veel mogelijk waren aangepast aan “het andere geslacht” en blijvend onvruchtbaar waren. Dit is een ingrijpende factor geweest in de verdere levensloop van veel transgender- en intersekse personen. Het kabinet is er van overtuigd dat het stellen van deze voorwaarden veel verdriet heeft veroorzaakt bij transgender- en intersekse personen. Zij hebben medische behandelingen ondergaan die zij liever niet hadden gewild. Ook hebben mensen hierdoor onnodig gewacht met hun transitie of geslachtswijziging.

Quote minister Dekker: “In de gesprekken die ik met transgender personen gevoerd heb, vertelden ze mij hoe deze oude wetgeving levenskeuzes heeft afgedwongen. Levenskeuzes die ieder mens vrij zou moeten kunnen maken, zoals de mogelijkheid om nog kinderen te kunnen krijgen. Ik hoop dat onze excuses bijdraagt aan bredere maatschappelijke erkenning voor dit leed.”

Quote minister Van Engelshoven: “We hebben decennialang een wet gehad die transgender- en intersekse personen kwaad heeft gedaan. Ik weet dat wie dit aangaat hier furieus over is. Of ontroostbaar. En ze hebben groot gelijk. Deze wet is voor velen een symbool van maatschappelijke afwijzing geweest. Mensen ondergingen medische behandelingen die ze niet wilden, of hebben noodgedwongen uitgesteld zichzelf te worden. Vandaag maak ik hiervoor namens het voltallige kabinet, onze diepgemeende excuses. Erkenning van en excuses voor wat deze mensen is aangedaan en die voor veel verdriet bij de betrokkenen heeft gezorgd is enorm belangrijk en staat op deze speciale dag in de Ridderzaal centraal.’’

Excuses in de Ridderzaal

Het Transgender en Interseksecollectief heeft de Staat eind 2019 aansprakelijk gesteld. Zij verlangen erkenning, excuses en financiële genoegdoening voor het leed dat de in de oude Wet Wijziging Geslacht opgenomen voorwaarden hebben veroorzaakt. Vandaag heeft minister Van Engelshoven deze excuses namens het kabinet uitgesproken in een speciale bijeenkomst in de Ridderzaal waar veel belanghebbenden aanwezig waren. Tijdens de bijeenkomst hebben transgender- en intersekse personen verteld over de impact van de wet op hun leven en welke gevolgen zij hiervan ondervonden hebben. Minister Van Engelshoven heeft de bijeenkomst afgesloten met een speech waarin zij in het openbaar excuses aanbood. Tevens wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de geschiedenis van de wet en het effect dat het heeft gehad op mensen. Dit zal in de komende twee jaar uitgevoerd worden.

Tegemoetkoming

Mensen die in de periode tussen 1 juli 1985 en 1 juli 2014 aan de medische voorwaarden hebben voldaan die in de wet gesteld werden en de geslachtsaanduiding hebben gewijzigd in de geboorteakte, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van € 5.000 per persoon. Deze regeling is dit najaar opengesteld.