Herziening van de tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang (TTKO)

Het kabinet heeft besloten tot een herzieningsregeling voor ouders die een te lage tegemoetkoming hebben ontvangen voor de periode(s) dat de kinderdagopvang en gastouderopvang gesloten waren vanwege het coronavirus. Het gaat om ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en om die reden de tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang (TTKO) hebben ontvangen. Hen is gevraagd om hun eigen bijdrage voor kinderopvang tijdens de sluitingsperiodes door te betalen. Zij zijn toen tegemoet gekomen via de TTKO.

Waarom krijgen deze ouders een herziening?

Om snel te kunnen betalen en de lasten voor ouders te beperken, is de tegemoetkoming eenvoudig gehouden en berekend op basis van een peildatum. Waren de kinderopvangtoeslaggegevens bij Belastingdienst/Toeslagen op die peildatum (nog) niet juist of actueel? Dan kan het zijn dat men een te lage tegemoetkoming heeft ontvangen. Bijvoorbeeld als het aantal uren kinderopvang of het inkomen was veranderd.

Zodra er meer bekend is over deze herziening en wanneer het geld wordt betaald, leest u dat op www.rijksoverheid.nl en www.svb.nl/opvang.

Welke periodes was de kinderopvang gesloten?

Periode 1

  • 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (kinderdagopvang, gastouderdagopvang en buitenschoolse opvang)

Periode 2

  • 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (kinderdagopvang, gastouderdagopvang en gastouder buitenschoolse opvang)
  • 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 (buitenschoolse opvang kindcentrum 'BSO KC')