Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Mevrouw mr. T.A.M. (Tamara) Tijhuis wordt lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Tamara Tijhuis is op dit moment raadsheer bij het Hof Amsterdam. Zij was al eerder lid van het Gemeenschappelijk Hof in de periode 2012-2017. Daarvoor was zij rechter in Haarlem.

De Rijksministerraad heeft daarnaast ingestemd met de voordracht voor benoeming van de heer drs. J.A.A. (Ton) Rooijers als directeur Bedrijfsvoering van het Gemeenschappelijk Hof. Als zodanig zit hij straks in het bestuur van het Hof. Hij is op dit moment niet-rechterlijk lid van het bestuur van de rechtbank Rotterdam. Ton Rooijers wordt benoemd voor een periode van vijf jaar.