Buitenlandse investeringen in Nederland stabiliseren in 2021

Het Invest in Holland netwerk, waarin de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) als partner de nationale overheid vertegenwoordigt, was in 2021 betrokken bij 423 investeringsprojecten van buitenlandse bedrijven. Dit betrof zowel nieuwe vestigingen als uitbreidingsinvesteringen in Nederland. Deze projecten zijn in de eerste drie jaar naar verwachting goed voor bijna 13.400 directe banen en een investeringswaarde van 2,3 miljard euro.

Dit brengt het aantal bedrijven dat voor Nederland kiest terug op het niveau van 2019. In 2020 was het aantal substantieel lager, toen, mede beïnvloed door corona, buitenlandse bedrijven investeringsbeslissingen uitstelden of wijzigden. Een groeiend deel van deze bedrijven versterkt regionale (kennis-)ecosystemen en draagt actief bij aan de maatschappelijke en economische doelen die Nederland zich gesteld heeft.

Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat, en verantwoordelijk voor de NFIA benadrukt het belang van buitenlandse bedrijven: “Bedrijven en ondernemers zijn onmisbaar voor Nederland. Ook buitenlandse bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie. Zo zijn ze bijvoorbeeld goed voor 30% van de totale private uitgaven in onderzoek en ontwikkeling in Nederland. In opdracht van het kabinet richt NFIA zich sinds 2020 meer op het aantrekken van kwalitatief hoogwaardige activiteiten rond innovatie, digitalisering en verduurzaming. Ik ben blij dat we hiervan in de jaarcijfers de eerste resultaten terugzien.”

Hilde van der Meer, commissaris NFIA en voorzitter van het Invest in Holland collectief: “Nederland is gecommitteerd aan het vinden van duurzame, innovatieve en digitale oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Daarom verwelkomt en assisteert Invest in Holland graag buitenlandse bedrijven die hieraan bijdragen en onze internationale ecosystemen versterken. Ons land biedt een uitstekend ondernemersklimaat voor het ontwikkelen van toekomstgerichte innovaties  voor de Europese en mondiale markt.”

Samen investeren in de toekomst

De NFIA en het Invest in Holland netwerk richten zich sinds 2020 proactief op het aantrekken van bedrijven die de verduurzaming versnellen, voor nieuwe digitale toepassingen zorgen of toekomstige innovaties mogelijk maken. In 2021 waren hier al meerdere voorbeelden van te zien.

Zo startte het Amerikaanse Bristol Myers Squibb (BMS) in 2021 de bouw van hun eerste Europese CAR T-celtherapiefaciliteit in Leiden. BMS ontwikkelt in deze fabriek gepersonaliseerde therapieën voor patiënten met bloedkanker, en draagt bij aan de groeiende rol van Nederland als een internationale koploper op het gebied van CAR T-celtherapie.

Het Schotse Enough begon in 2021 aan de bouw van een fabriek die alternatieve proteïnen produceert. De fabriek in Sas van Gent produceert circulaire grondstoffen van restproducten van de nabijgelegen Cargill faciliteit; en leidt een Europees onderzoek consortium naar alternatieve proteïnen, waar ook de Wageningen University & Research aan deelneemt.

Het Indiaas-Amerikaanse Quantiphi kondigde afgelopen jaar aan een nieuw service delivery center in Amsterdam te openen. Vanuit daar helpen ze onder andere de gezondheidszorg, onderwijs en publieke sector processen te stroomlijnen via AI, cloud en data-oplossingen. Het bedrijf beoogt in de toekomst verder te groeien in Nederland en samen met Nederlandse ingenieurs hun R&D verder te ontplooien.

Toenemend aandeel bedrijven uit Europa

Van de 423 buitenlandse bedrijven die in 2021 voor Nederland kozen komt een derde uit Europa (32%), een derde uit Noord- en Zuid-Amerika (30%) en Azië (30%). Het aandeel van Europese bedrijven was in 2021 groter dan in voorgaande jaren.

Deze groei is grotendeels toe te schrijven aan de toename van het aantal Brexitbedrijven dat afgelopen jaar besloot zich in Nederland te vestigen. Sinds het referendum in 2016, hebben 316 Brexitbedrijven voor ons land gekozen. De plannen van deze bedrijven zijn samen goed voor naar verwachting bijna 8.000 banen en 782 miljoen euro aan investeringen in de eerste drie jaar.

Invest in Holland en de NFIA zetten zich in om buitenlandse bedrijven met economische toegevoegde waarde naar ons land aan te trekken. De organisaties ondersteunen geen brievenbusmaatschappijen of andere papieren constructies. Bij de werkzaamheden is er specifieke aandacht voor bedrijven die Nederland helpen maatschappelijke doelen te halen; bedrijven die de verduurzaming versnellen, voor nieuwe digitale toepassingen zorgen of toekomstige innovaties mogelijk maken.