Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) ondersteunt buitenlandse bedrijven die activiteiten in Nederland willen opzetten.

Contactgegevens Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 042 11 42
E-mailadres
info@nfia.nl
Internet
Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)
Contact met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

Bezoekadres

  • Prinses Beatrixlaan 2
  • 2595AL Den Haag

Postadres

  • Postbus 93144
  • 2509AC Den Haag

Over de NFIA

De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is verantwoordelijk voor de internationale promotie van Nederland als vestigingslocatie voor bedrijven. De NFIA is een uitvoeringsorganisatie, en onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en wordt daarnaast aangestuurd door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

Kernactiviteiten NFIA

De NFIA heeft als organisatie vier kernactiviteiten:

  1. Het aantrekken van nieuwe buitenlandse investeringen samen met een netwerk van buitenkantoren over de hele wereld;
  2. Zorgen voor vervolginvesteringen van aangetrokken bedrijven in Nederland, en deze bedrijven behouden bij een heroverweging van de strategie;
  3. Signaleren en doorgeven van knelpunten in het Nederlandse investeringsklimaat aan landelijke en regionale overheden;
  4. Coördinatie van het Invest in Holland-netwerk.

NFIA heeft als belangrijkste taak om buitenlandse bedrijven aan te trekken naar Nederland, hen te helpen bij vervolginvesteringen in ons land of hen voor Nederland te behouden bij een heroverweging van de strategie. Dit doet de NFIA door bedrijven te informeren over het Nederlandse investeringsklimaat en hen te introduceren bij relevante partijen die hen van informatie kunnen voorzien. Bij deze werkzaamheden zijn de Nederlandse wetten en regels altijd leidend.

De NFIA werkt voor alle sectoren en activiteiten, tenzij de Nederlandse wet contacten met bedrijven met bepaalde activiteiten niet toestaat. De dienstverlening van NFIA is gratis. De NFIA werkt daarbij alleen voor bedrijven met substance, bedrijven die concrete werkgelegenheid en fysieke toegevoegde waarde creëren. De NFIA ondersteunt dus geen brievenbusmaatschappijen of andere papieren constructies.

NFIA helpt jaarlijks honderden bedrijven bij de start of hun uitbreiding in Nederland. Goed voor duizenden extra banen en miljarden euro’s aan investeringen in de Nederlandse economie. Wie dat precies zijn? Bijvoorbeeld het Japanse Kikkoman, Bbio uit India of het Amerikaanse Kraft Heinz.

Taakomschrijving NFIA

Tot de taak van NFIA behoort het geven van uitleg over de wet- en regelgeving in Nederland die voor het bedrijf relevant is. Voor gedetailleerde of specifieke informatiebehoeften treedt NFIA in contact met experts binnen en buiten de overheid, bijvoorbeeld over uitvoering en handhaving.

De Nederlandse wet- en regelgeving is een onderdeel van het vestigingsklimaat voor bedrijven. Daartoe behoren ook factoren als de fysieke en digitale infrastructuur, de arbeidsmarkt en het woon- en leefklimaat. Ook over deze en andere vestigingsklimaatfactoren kan NFIA feitelijke informatie verschaffen aan een bedrijf.

Feedback of signalen over ons vestigingsklimaat kan NFIA met landelijke en regionale bestuurders delen. Dit kan worden betrokken in de beleidsvorming rond de elementen van het vestigingsklimaat.

Meer informatie over de werkzaamheden van de NFIA zijn te vinden in de Code of Conduct.