Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) ondersteunt buitenlandse bedrijven die activiteiten in Nederland willen opzetten of uitbreiden.

Contactgegevens Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

Contactgegevens

Telefoonnummer
088 - 042 11 42
E-mailadres
info@nfia.nl
Internet
Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)
Contact met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

Bezoekadres

  • Prinses Beatrixlaan 2
  • 2595AL Den Haag

Postadres

  • Postbus 93144
  • 2509AC Den Haag

Over de NFIA

De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is verantwoordelijk voor de internationale promotie van Nederland als vestigingslocatie voor bedrijven. De NFIA is een uitvoeringsorganisatie, en onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en wordt mede aangestuurd door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

Kernactiviteiten en focus NFIA

De NFIA heeft als organisatie 4 kernactiviteiten:

  1. Het aantrekken van nieuwe buitenlandse investeringen samen met een netwerk van buitenkantoren over de hele wereld;
  2. Zorgen voor vervolginvesteringen van aangetrokken bedrijven in Nederland, en deze bedrijven behouden bij een heroverweging van de strategie;
  3. Signaleren en doorgeven van knelpunten in het Nederlandse investeringsklimaat aan landelijke en regionale overheden;
  4. Coördinatie van het Invest in Holland-netwerk.

De focus van NFIA ligt op die buitenlandse bedrijven die het meest bijdragen aan duurzame economische groei en het versterken van ecosystemen. Dit is in lijn met de strategie van het Invest in Holland netwerk, waarbij sterker wordt ingezet op bedrijven die Nederland kunnen helpen met oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Voorbeelden daarvan zijn het Finse Neste, T-hive uit Japan of het Amerikaanse Applied Medical.

Taakomschrijving NFIA

De NFIA heeft als belangrijkste taak om buitenlandse bedrijven aan te trekken naar Nederland, hen te helpen bij vervolginvesteringen in ons land of hen voor Nederland te behouden bij een heroverweging van de strategie.

Dit doet de NFIA onder andere door bedrijven te informeren over het Nederlandse vestigingsklimaat. De Nederlandse wet- en regelgeving is een onderdeel van het vestigingsklimaat voor bedrijven en is altijd leidend bij de werkzaamheden van de NFIA. Het vestigingsklimaat betreft ook factoren als de fysieke en digitale infrastructuur, de arbeidsmarkt en het woon- en leefklimaat. Ook over deze en andere vestigingsklimaatfactoren kan NFIA feitelijke informatie geven aan een bedrijf. Voor gedetailleerde of specifieke informatiebehoeften treedt NFIA in contact met experts binnen en buiten de overheid of introduceert bedrijven bij relevante partijen die hen van informatie kunnen voorzien.

De dienstverlening van NFIA is gratis. De NFIA werkt alleen voor bedrijven die concrete werkgelegenheid en fysieke toegevoegde waarde creëren. De NFIA ondersteunt dus geen brievenbusmaatschappijen of andere papieren constructies.

De NFIA verricht geen lobbywerkzaamheden voor of met het bedrijfsleven, maar heeft een signaalfunctie. Feedback of signalen over ons vestigingsklimaat deelt NFIA met landelijke en regionale bestuurders. Dit kan worden betrokken in de beleidsvorming rond de elementen van het vestigingsklimaat.

Meer informatie over de werkzaamheden van de NFIA zijn te vinden in de Code of Conduct.