Kamerbrief over voortgang acquisitie met meer focus

Minister Adriaansens (EZK) en minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het acquisitiebeleid van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). NFIA heeft als kerntaken: acquisitie en behoud buitenlandse bedrijven, signaalfunctie vestigingsklimaat en coördinatie Invest in Holland-netwerk.

Kamerbrief over voortgang acquisitie met meer focus (PDF | 14 pagina's | 781 kB)