Benoeming directeur-generaal Economie en Digitalisering bij Economische Zaken en Klimaat

Mr. M.P. (Michiel) Boots wordt directeur-generaal Economie en Digitalisering bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 april 2022.

Michiel Boots is sinds 1 maart 2022 kwartiermaker en beoogd directeur-generaal Economie en Digitalisering bij het ministerie van EZK. Daarvoor was hij sinds 2019 Chief Economist, tevens directeur Algemene Economische Politiek bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Eerder was hij raadadviseur bij het Kabinet Minister President, ministerie van Algemene Zaken, en vervulde hij diverse functies bij de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën. Hij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden en volgde een Master of Studies in Legal Research aan de University of Oxford.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.