Eerste tijdelijke onderwijsvoorzieningen van start voor Oekraïense leerlingen

Op verschillende locaties in het land starten vandaag tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor kinderen uit Oekraïne. Na hun vlucht voor de oorlog krijgen enkele honderden leerlingen weer voor het eerst les in onder meer Arnhem en Ederveen. Minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs opent deze voorzieningen.

Minister Wiersma: "Als je uit een oorlog naar Nederland komt en huis en haard hebt moeten verlaten, wil je zo snel mogelijk weer een veilig en zo normaal mogelijk leven opbouwen. Weer met vriendjes spelen en weer les krijgen, horen daarbij. Deze tijdelijke onderwijsvoorzieningen zijn een belangrijke aanvulling op de bestaande nieuwkomersscholen. Op deze manier kunnen Oekraïense kinderen weer les krijgen.’’ 

Taallessen, mentaal welzijn en vaklessen

De tijdelijke voorzieningen zijn bedoeld voor zowel leerlingen van de basisschool als middelbare school. Ze worden opgezet in regio’s waar in de bestaande nieuwkomersscholen of speciale klassen onvoldoende plek is. 

Grofweg 1/3 van de tijd krijgen de leerlingen op tijdelijke onderwijsvoorzieningen les in de Nederlandse taal. Daarnaast is er 1/3 van de tijd aandacht voor hun mentale welzijn en krijgen ze bijvoorbeeld ondersteuning bij het verwerken van trauma’s en sportlessen. Dat is belangrijk, want goed leren lukt immers pas als je goed in je vel zit. De overige tijd krijgen ze vaklessen, zoals rekenen en wiskunde.

Band met het thuisland

Afhankelijk van wat de leerlingen nodig hebben, wordt een deel van de lessen gegeven in het Oekraïens of Engels. Sommigen volgen daarbij ook digitaal lessen van hun Oekraïense school en kunnen bijvoorbeeld ook digitaal hun examen doen. Op die manier worden de leerlingen wegwijs in Nederland en behouden ze hun band met hun thuisland. Waar mogelijk worden ook docenten uit Oekraïne ingezet, zoals in Arnhem. De tijdelijke onderwijsvoorzieningen blijven in ieder geval tot de zomer open. 

Meer locaties

Ook op andere tijdelijke locaties kunnen kinderen en jongeren lessen volgen, zoals in Eindhoven en Hengelo. In Amstelveen krijgen Oekraïense leerlingen sinds vorige week les in zo’n tijdelijke onderwijsvoorziening. 

Maatwerkbekostiging voor scholen

Scholen die aan Oekraïense leerlingen en andere nieuwkomers onderwijs geven en de tijdelijke onderwijsvoorzieningen, kunnen hiervoor bekostiging krijgen, de zogenoemde Nieuwkomersbekostiging. Deze is afhankelijk van het aantal nieuwkomers op een school. De reguliere nieuwkomersbekostiging wordt 4 keer per jaar uitgekeerd op basis van 4 peildata. Omdat het aantal Oekraïense leerlingen op een school snel kan veranderen, kunnen scholen vanaf nu maandelijks doorgeven aan hoeveel nieuwkomers ze lesgeven. De bekostiging wordt daarop aangepast en is daarmee voor de scholen beter op maat.

Informatie voor scholen en gemeenten

Scholen en gemeenten die vragen hebben over het onderwijs aan Oekraïense leerlingen kunnen voortaan terecht op Onderwijsvooroekraine.nl. Daar kunnen zij veel informatie vinden over bijvoorbeeld het organiseren van lessen, het inzetten van leraren uit Oekraïne, en over lesmateriaal.