Nederland: meer geld nodig voor bestrijding wereldwijde straffeloosheid

Op initiatief van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken nam hoofdaanklager Karim Khan van het Internationale Strafhof in Den Haag deel aan een bijeenkomst met EU-ministers van Buitenlandse zaken. Bij de door Nederland georganiseerde bijeenkomst vertelde Khan over de voortgang van het onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. De bijeenkomst vond plaats in Luxemburg, voorafgaand aan de Raad Buitenlandse Zaken.

Hoekstra nam dit initiatief in het licht van de oorlogsmisdaden in Oekraïne en de belangrijke rol die Nederland voor het Internationaal Strafhof toekent bij de vervolging van de schuldigen van deze misdaden. Nederland wil dat gerechtigheid volgt voor de slachtoffers van de Russische invasie.  

Door de oorlog in Oekraïne neemt het aantal zaken bij het Internationaal Strafhof flink toe en zal het huidige budget de komende jaren niet meer toereikend zijn. Minister Hoekstra benadrukte tijdens de bijeenkomst het belang van het werk van het Internationaal Strafhof om straffeloosheid wereldwijd tegen te gaan en riep de EU-ministers op gezamenlijk het voortouw te nemen om te zorgen dat het Strafhof hiervoor voldoende middelen heeft. ‘De inzet van het Strafhof is een van de belangrijkste sporen naar gerechtigheid voor Oekraïners’, aldus de minister.

Hoekstra zegde namens Nederland € 1 miljoen extra toe aan het Strafhof om het te ondersteunen bij opsporing en vervolging.

Nederland zet zich in voor oprichting anti-corruptie hof

Minister Hoekstra benoemde maandag ook de diepere oorzaken van dit conflict, zoals flagrante corruptie die in Rusland de economische basis vormt voor een autocratisch en repressief systeem dat zich nu naar buiten toe agressief manifesteert. Dit vormt een bedreiging voor welvaart, stabiliteit en veiligheid in de hele regio.

Om deze vormen van grootschalige corruptie te bestrijden, wil Nederland zich samen met gelijkgestemde landen inzetten voor de oprichting van een internationaal anti-corruptie hof.

‘Corruptie door publieke ambtsdragers is niet alleen een financieel probleem, maar het ondermijnt ook de democratie en de rechtsstaat in een land en vergroot de ongelijkheid onder de bevolking. En het is simpelweg misdadig. Niet alleen het land zelf lijdt eronder, corruptie schaadt ook de belangen van andere staten. Door het oprichten van een anti-corruptie hof wil Nederland zich inzetten om de internationale rechtsorde te versterken. Daarvoor hebben we de steun van veel landen nodig’, aldus Hoekstra.

Het oprichten van een anti-corruptie hof is een zaak van lange adem, en zal alleen mogelijk zijn met brede steun van de internationale gemeenschap. Samen met gelijkgezinde partners zal Nederland daarom de mogelijke vormgeving van het hof onderzoeken en zich inzetten om internationaal steun te vergaren. Met dat doel organiseert Nederland met onder meer Canada en Ecuador komend najaar een ministeriële conferentie met als thema de internationale bestrijding van corruptie.