Scholieren verdienen een betere basis

Nog te veel leerlingen komen van school zonder goed te kunnen lezen, schrijven en rekenen of mee te doen in de samenleving. Dat moet beter, want leerlingen hebben die basis nodig in de rest van hun leven en leraren verdienen het om duidelijke focus aan te kunnen brengen in hun werk. Om een stevige start te maken, kunnen scholen komend schooljaar ondersteuning krijgen van basisteams.

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) komt om die reden met een masterplan voor de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid in het primair en voortgezet onderwijs.

Wiersma: ”Leraren doen veel meer dan leerlingen leren lezen en schrijven. Ze zijn misschien wel de belangrijkste schakel in de ontwikkeling van kinderen. Ze bieden een luisterend oor als kinderen worden gepest of thuis niet veilig zijn. En ze leren kinderen bijvoorbeeld in de meest brede zin van het woord hoe de wereld om hen heen in elkaar zit. Toch zijn we het er met elkaar over eens dat kinderen juist ook die basis moeten leren. Mensen kunnen in hun leven simpelweg niet zonder goed kunnen lezen, rekenen of weten hoe de (online) wereld werkt. Of je nu een sollicitatiebrief moet schrijven, je bankzaken wilt doen, of bijvoorbeeld weloverwogen wilt stemmen. Hoe zeer leraren ook hun best doen, we zien dat die basis steviger moet. Daarom gaan we leraren en schoolleiders beter en gerichter helpen om leerlingen vooruit te helpen. Dit is geen kwestie van meer werk, maar van meer focus. Laten we nú met elkaar de trend keren.”

Hulp op korte termijn

Veel maatschappelijke vraagstukken komen terecht op het bordje van de school. Op zichzelf belangrijke zaken, maar dat maakt dat leraren soms door de bomen het bos niet meer zien. We vragen daarom scholen in zowel het primair als voortgezet onderwijs om nu al te focussen op de verbetering van de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Sommige scholen hebben daar extra hulp bij nodig. Daarom krijgen zo’n 500 scholen komend schooljaar extra geld om de basisvaardigheden te verbeteren. Met dit geld kunnen ze bijvoorbeeld een uur extra per dag lesgeven in de basisvaardigheden voor specifieke leerlingen.

Extra handen op school

Voor scholen die dat met hun bestaande team niet georganiseerd krijgen, staat extra ondersteuning klaar van een hulpteam van experts. Zij gaan naar scholen toe om samen met het lerarenteam een plan op maat uit te voeren. Extra handen bij het werk in de school, onder regie van de school zelf. Komend schooljaar kunnen hiermee tienduizenden leerlingen worden geholpen. Scholen staan er dus niet alleen voor.

Structurele verbetering

Om het onderwijs duurzaam en structureel te verbeteren is veel nodig. Ondertussen werken we samen met het onderwijsveld, maar ook met wetenschappers en maatschappelijke organisaties aan verdere verbeterplannen voor de komende jaren. Zodat leraren de ruimte krijgen om nog beter te worden en met de juiste leermiddelen hun werk te kunnen doen. Zij moeten een duidelijke opdracht hebben, zodat glashelder is wat leerlingen moeten kennen en kunnen. En we willen beter zicht op de resultaten van leerlingen, waar het eventueel mis gaat en hoe we dat kunnen verbeteren. Daarnaast kijken we bijvoorbeeld hoe we met hulp van de bibliotheek extra aandacht kunnen krijgen voor lezen en boeken op school.

Dit kabinet trekt jaarlijks 1 miljard euro uit om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zoals het op orde brengen van de basisvaardigheden. Daarnaast heeft minister Wiersma vorige maand een Onderwijsakkoord gesloten met de vakbonden en de PO-raad en VO-raad, waarin jaarlijks 1,5 miljard euro wordt geïnvesteerd in leraren, schoolleiders en ander personeel.