Politiebonden, korpschef en minister van Justitie en Veiligheid zetten handtekening onder nieuwe politie-cao

De politiebonden, minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en korpschef Van Essen hebben vandaag hun handtekening gezet onder de nieuwe politie-cao. De salarissen van het politiepersoneel worden gemiddeld 9,5% verhoogd over 2,5 jaar. Daarbovenop krijgen uitvoerende politiemedewerkers een tijdelijke financiële tegemoetkoming voor de verzwarende werkomstandigheden. Waaronder het draaien van extra onregelmatige diensten, als gevolg van de onderbezetting van het korps. Ook zijn afspraken gemaakt over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, anders werken en mobiliteit, capaciteit en inzetbaarheid en loopbaanperspectief.

Minister Yeşilgöz-Zegerius: 'De nieuwe cao doet recht aan alle mensen die bij de politie werken en ook aan het extra zware werk van de agenten op straat. De onderbezetting bij de politie, het grote beroep dat de samenleving, wij allemaal, op de politie doen, dat verdient een stevige loonsverhoging. Maar ook afspraken over goede mogelijkheden voor doorontwikkeling. Zo maken we de politie een aantrekkelijke werkgever op deze krappe arbeidsmarkt.'

Salaris

Tijdens de looptijd van de cao worden de volgende salarisverhogingen doorgevoerd: per 1 januari 2022 wordt het maandsalaris van alle medewerkers met € 100 euro verhoogd. Daarna volgt per 1 juli 2022 een salarisverhoging van 2%, per 1 januari 2023 een salarisverhoging van 3% en per 1 januari 2024 een salarisverhoging van nog eens 2%.

Tegemoetkoming onderbezetting

Bovenop deze salarisverhogingen ontvangen politiemedewerkers in het domein uitvoering die zijn ingeschaald tot en met schaal 9 in de jaren 2022, 2023 en 2024 een tijdelijke financiële tegemoetkoming. De tegemoetkoming is bedoeld voor de verzwarende werkomstandigheden en onregelmatigheid als gevolg van de onderbezetting van het korps. De tegemoetkoming kan oplopen tot een bedrag van € 2.500 per jaar. Daarnaast wordt de arbeidsmarktpositie van de politie versterkt door de vergoeding voor aspiranten in het eerste jaar van de opleiding te verhogen.

Nadat op 4 mei een onderhandelaarsakkoord tussen de minister, de bonden en de korpsleiding was afgesloten, heeft een ruime meerderheid van de leden van de vakbonden met het akkoord ingestemd. Vandaag kon de cao dan ook formeel worden ondertekend. De overeenkomst loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2024.