Taskforce en extra geld voor snellere groei transformatie en flexwoningen

De ambitie om door te groeien naar jaarlijks 15.000 flexwoningen en 15.000 woningen door transformatie wordt versneld. Zo komt er een ‘Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting’ die in combinatie met € 100 miljoen aan middelen voor meer slagkracht zorgt. De taskforce spoort snel te realiseren projecten op en helpt medeoverheden, woningcorporaties en andere partijen bij het snel aanpakken van struikelblokken. Dat schrijft minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) vandaag in een brief die hij met het Nationaal Transformatieplan naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 
 

Onderdeel van de groei naar 100.000 woningen per jaar is de realisatie van 15.000 flexwoningen en 15.000 woningen door transformatie.

Minister De Jonge: “Flexwoningen bouwen is de snelste manier om nieuwe huurwoningen toe te voegen. De wachtlijsten zijn al lang en verdringing moeten we zoveel mogelijk voorkomen. Of het nu gaat om spoedzoekers, Oekraïners of statushouders: iedereen die recht heeft op een huis willen we kunnen helpen.”

Vitale steden en dorpen

Het transformeren van bestaande gebouwen is voor zowel tijdelijk als permanent gebruik mogelijk. De transformatie van leegstaande gebouwen draagt verder bij aan de vitaliteit van onze steden en dorpen en de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. 
Bij flexwoningen gaat het om kwalitatief hoogwaardige gebouwen die maximaal herbruikbaar zijn: een flexwoning die op enig moment niet meer nodig is, kan gemakkelijk worden verplaatst naar een andere plek. Deze relatief snel te realiseren woningen vormen daarmee een flexibele schil die helpt bij het opvangen van plotselinge pieken en dalen in vraag en aanbod.
 

Geschikte locaties

De ‘Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting’ staat onder leiding van Rob Haans, Nicole Maarsen en Harriët Tiemens. De taskforce heeft een aparte uitvoeringsorganisatie die gemeenten, provincies, woningcorporaties en bouwbedrijven praktisch ondersteunt met het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en het opsporen van kansrijke locaties of gebouwen. De uitvoeringsorganisatie van de taskforce bestaat uit externe deskundigen. Zij werken samen met het Rijksvastgoedbedrijf, het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de VNG en Aedes. Voor de werkzaamheden heeft de taskforce tot eind volgend jaar een budget van € 12 miljoen.

Financiële steun

Minister De Jonge springt met € 100 miljoen aan financiële steun bij om kansrijke projecten een flinke zet te geven en vertragingen te voorkomen. De Transformatiefaciliteit wordt met € 22 miljoen aangevuld tot € 80 miljoen, waardoor meer projecten in aanmerking kunnen komen voor een lening.

Over het aandeel transformatie en flexwoningen in de woningbouwopgave gaat de minister prestatieafspraken maken met de regio’s en de gemeenten.