Kabinet investeert 1,2 miljard in infrastructuur voor het sneller bouwen van 135.000 nieuwe woningen

Het kabinet heeft voor de komende 10 jaar € 7,5 miljard beschikbaar gesteld voor het bereikbaar maken van nieuwe grootschalige woningbouwlocaties. Om snel stappen te kunnen zetten, hebben de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) samen met regionale overheden versnellingsafspraken gemaakt. Het kabinet trekt nu circa € 1,2 miljard uit voor de eerste 70 voorstellen die samen leiden tot realisatie en bereikbaarheid van circa 135.000 woningen binnen nu en de komende 5 jaar.

Nederland kampt met een groot woningtekort. Tot en met 2030 wil het kabinet daarom 900.000 woningen bouwen en toegroeien naar 100.000 woningen per jaar. Dat die woningen goed bereikbaar zijn, is een belangrijke voorwaarde om er fijn te kunnen wonen, leven en werken. De investeringen van het Rijk gaan bijvoorbeeld over aanpassingen van tunnels, het aanleggen van rotondes, wegen, fietsbruggen en fietsroutes, deelmobiliteit en mobility-hubs en aanpassingen rond (bus)stations.

Sneller meer betaalbare woningen

In bestuurlijke gesprekken met de regio’s in het afgelopen voorjaar zijn regio’s en gemeenten uitgenodigd om woningbouwvoorstellen in te dienen die bijdragen aan een snellere beschikbaarheid van betaalbare woningen. Het gaat om woningbouwprojecten die door kleine ingrepen als de aanleg van een brug, tunnel, fietspad of busstation versneld gerealiseerd kunnen worden.
 

Door vanuit het Rijk bij te dragen aan kosten voor mobiliteit en bereikbaarheid kunnen snel meters gemaakt worden. Het Rijk stelt dit jaar in totaal € 1,5 miljard beschikbaar voor deze zogenoemde versnellingsafspraken. Uit de ingezonden voorstellen zijn verspreid over het hele land 70 projecten gekozen. Goed voor een rijksbijdrage van ongeveer € 1,2 miljard.
 

Op dit moment zijn 32 voorstellen zo ver uitgewerkt dat tussen het Rijk en de verschillende regio’s al concrete afspraken zijn gemaakt. Over de andere 38 plannen is het streven in het najaar afspraken te kunnen maken.
 

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat: “Mensen die straks een nieuw huis hebben, willen natuurlijk ook graag hun kinderen makkelijk naar school of de sportclub brengen en naar het werk of familie en vrienden kunnen reizen. Nieuwe woningen moeten daarom goed bereikbaar zijn, omdat ergens wonen alleen aantrekkelijk is als je er goed kunt komen met auto, OV en fiets. Met deze investeringen in wegen, bruggen, rotondes en fietsroutes brengen we de bouw van nieuwe woningen een stap dichterbij.”

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat: “In heel Nederland helpen we gemeenten vooruit om tempo te maken met de bouw van woningen. Van Goes tot Enschede investeren we in lokale oplossingen voor goed openbaar vervoer bij nieuwbouwprojecten. En van Groningen tot Maastricht gaat de schop in de grond voor fietspaden en fietstunnels. Vaak kunnen relatief kleine ingrepen al een groot verschil maken om de bereikbaarheid van nieuwe huizen te verbeteren, dat is mooi om te zien.”

Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: “Met dit resultaat zetten we een grote stap voor de hoognodige versnelling van de woningbouw naar 100.000 woningen per jaar. Alle mogelijkheden om tot een versnelling te komen grijpen we aan om sneller meer betaalbare woningen te bouwen. Met dank aan de regio’s die met veel goede voorstellen zijn gekomen. Meer voorstellen dan we op dit moment kunnen honoreren, maar er zit nog veel meer in het vat.”

6 miljard voor infrastructuur grootschalige woningbouwgebieden

Naast deze versnellingsafspraken investeert het kabinet ook in 17 grootschalige woningbouwgebieden op het gebied van infrastructuur. Deze complexe grootschalige woningbouw brengt ook grotere bereikbaarheidsopgaven met zich mee. Daarvoor is de resterende € 6 miljard beschikbaar. Omdat de ambities en wensen altijd groter zijn dan de beschikbare middelen, wordt bekeken aan welke criteria deze plannen moeten voldoen. Zo worden voorstellen gewogen op basis van het aantal woningen dat met een investering gebouwd kan worden en de invloed van de investering in mobiliteit op de bereikbaarheid, economie en de leefomgeving.
 

Het voornemen is om in de Bestuurlijke Overleggen MIRT dit najaar de eerste afspraken te maken over de ontsluiting van deze grootschalige woningbouwgebieden.