Nieuwe ronde Regio Deals gaat van start

Bij Regio Deals werken Rijk en regio als partners samen om belangrijke opgaven in Nederland aan te pakken en de brede welvaart te vergroten. Tussen 15 juli en 15 november kunnen regio’s opnieuw voorstellen indienen. Hiervoor is €284,2 miljoen gereserveerd. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties licht de procedure en de voorwaarden toe in een brief aan de Tweede Kamer.

Vierde ronde Regio Deals

Het kabinet heeft in totaal €900 miljoen gereserveerd voor de Regio Deals. Dit bedrag wordt nagenoeg gelijk verdeeld over drie rondes nieuwe Regio Deals. Voor de vierde ronde Regio Deals is een bedrag van €284,2 miljoen gereserveerd, daarnaast dragen regio’s zelf ook financieel bij. In 2024 en 2025 volgen nog 2 nieuwe tranches. Net als in de vorige kabinetsperiode zal in de selectie van de vierde tranche Regio Deals rekening worden gehouden met een evenwichtige verdeling over Nederland. Ook is er speciale aandacht voor regio’s waar de brede welvaart onder druk staat. 

Minister Bruins Slot: “Regio Deals werken. Dat heb ik met eigen ogen kunnen zien tijdens de verschillende werkbezoeken die ik bracht. Ik kijk er dan ook naar uit om samen met de regio nieuwe deals te sluiten. Zo blijven we investeren in de potentie van onze regio’s en kunnen we er bijdragen aan de kwaliteit van wonen, werken en leven.”

Procedure en startmoment

Gemeenten, provincies, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties maken samen een integrale aanpak die past bij de opgave en het DNA van het gebied en kunnen die voorstellen tussen 15 juli en 15 november 2022 indienen via www.rvo.nl/regiodeals. Vervolgens wordt begin 2023 door het kabinet besloten welke voorstellen gezamenlijk door Rijk en regio worden uitgewerkt tot een Regio Deal. Het streven is om de deals van deze vierde ronde medio 2023 af te sluiten.