Sectorplan lange termijn strategie corona in de kinderopvang vastgesteld

De ministerraad heeft ingestemd met de sectorplannen Covid-19 voor kinderopvang en onderwijs. In de plannen geven de sectoren aan welke maatregelen zij nemen tegen corona wanneer dat nodig is.

Voor de verschillende fasen van corona zijn verschillende maatregelen, variërend van basismaatregelen tot opvang in ‘bubbels’. Sluiting is het allerlaatste wat de overheid en de sector willen. Daarom zijn de plannen erop gericht om de kinderopvang en het onderwijs zo lang mogelijk veilig en verantwoord open te houden.

De plannen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de sectorpartijen. Nu ze zijn vastgesteld kunnen de kinderopvang- en onderwijsorganisaties, aan de hand van deze sectorplannen, draaiboeken opstellen om zich voor te bereiden op de maatregelen die ze kunnen nemen in de verschillende scenario’s.