Herinneringsuitnodiging voor alle volwassenen, om alsnog covid-vaccinaties te halen

Vanaf vrijdag 8 juli ontvangen volwassenen die gevaccineerd zijn maar nog geen booster of herhaalprik hebben gehaald, een herinneringsbrief van het RIVM en/of een sms van GGD GHOR Nederland. Men wordt op deze manier eraan herinnerd om de coronavaccinaties, waarvoor men eerder was uitgenodigd, alsnog te halen. Juist nu het aantal besmettingen met het coronavirus toeneemt is dit extra belangrijk. In veel gevallen voorkomt vaccinatie ernstige ziekte en ziekenhuisopname. Het vermindert daarmee de druk op de zorg en helpt om kwetsbaren in de samenleving te beschermen. 

De vaccineffectiviteit tegen ernstige ziekte is na volledige vaccinatie nog steeds relatief hoog in alle leeftijdsgroepen. Dit betekent dat volledige vaccinatie nog steeds goed beschermt tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. De toename van het aantal coronabesmettingen onderstreept echter de noodzaak alle geadviseerde vaccinaties te halen: de basisserie met een boostervaccinatie voor iedereen onder de 60 jaar en de herhaalvaccinatie voor iedereen vanaf 60 jaar. De boostervaccinatie brengt de basisbescherming weer op peil. De herhaalvaccinatie, specifiek voor 60-plussers, volwassenen met het syndroom van Down, bewoners van verpleeghuizen en volwassenen met een ernstige immuunstoornis, is nodig omdat bij deze mensen het immuunsysteem minder goed werkt, waardoor de bescherming sneller afneemt.

Voor iedereen geldt dat zij de prik waarvoor zij eerder zijn uitgenodigd alsnog kunnen halen. Een afspraak maken kan via 0800 7070 of online op planjeprik.nl. Op prikkenzonderafspraak.nl staan alle locaties waarbij het niet nodig is om vooraf een afspraak te maken. 

Op dit moment is er geen aanleiding voor een nieuwe vaccinatieronde. In juli adviseert het expertteam COVID-19-vaccinaties van het RIVM of een nieuwe vaccinatieronde, later in het jaar, nodig is. Het RIVM en de GGD’en zijn wel al gestart met voorbereidingen om deze nieuwe ronde snel uit te kunnen voeren als daartoe wordt besloten.