Nieuwe huis- en hobbydierenlijst om dierenwelzijn beter te beschermen

De lijst met zoogdiersoorten die gehouden mogen worden als huis- en hobbydier telt op 1 januari 2024 nog een 30-tal soorten. Vanaf dat moment is het niet meer toegestaan om zoogdieren te houden die niet op de lijst staan. Het advies over de nieuwe huis- en hobbydierenlijst is vandaag door minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, verantwoordelijk voor dierenwelzijn, naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Henk Staghouwer: "Met de aankondiging van de nieuwe huis- en hobbydierenlijst zetten we een grote stap in de verbetering van het dierenwelzijn in Nederland. Er is lang naar deze lijst uitgekeken. Ik besef dat de lijst impact heeft op zowel houders die nu met veel liefde en plezier dieren houden als voor de sector. Maar we willen het welzijn van het dier zelf en de veiligheid van de mens voorop stellen. Ik ben het adviescollege dan ook dankbaar voor hun afgewogen advies volgens de laatste wetenschappelijke inzichten."

Een adviescollege van onafhankelijke wetenschappers heeft een groot aantal zoogdiersoorten die in Nederland worden gehouden beoordeeld op risicofactoren voor dierenwelzijn, als ook mogelijke risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de mens (zoals letsel en zoönosen). Het advies heeft geleid tot de selectie van een 30-tal zoogdieren die nog wel gehouden kunnen worden. Deze worden opgenomen in de nieuwe huis- en hobbydierenlijst, waarop ook andere positieflijsten zijn gebaseerd zoals de productiedierenlijst en de circusdierenlijst.

De meeste diersoorten die bekend zijn als huisdier zullen ook op de nieuwe huis- en hobbydierenlijst staan, zoals de hond, kat, cavia, goudhamster en het konijn. Vele als exotisch beschouwde dieren zoals bijvoorbeeld de serval (middelgrote katachtige), het stokstaartje en de luiaard vallen buiten de lijst van soorten die vanaf 2024 nog gehouden mogen worden als huis- of hobbydier. De huis- en hobbydierenlijst met toelichting vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Overgangsperiode

De beoogde datum van inwerkingtreding van de nieuwe huis- en hobbydierenlijst is 1 januari 2024. Er geldt een ruime overgangsperiode. Mensen die op 1 januari 2024 een dier hebben dat niet op de lijst staat, mogen dit dier houden of elders onderbrengen tot het dier overlijdt. Dit heeft onder andere als doel om te voorkomen dat mensen de dieren loslaten in de natuur, wat schadelijk kan zijn voor ecosystemen, het welzijn van de dieren en de veiligheid van de mens.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe lijst per 1 januari 2024 wordt er ook een ruime tijd gegeven voor dierhouders en –verkopers om hun bedrijfsvoering aan te passen.

De beoordeling van alle gehouden zoogdieren laat zien dat de dieren die wel op de lijst komen te staan, ook complexe zorg nodig kunnen hebben. Het ministerie van LNV onderzoekt extra maatregelen voor de toekomst om ook het welzijn van deze dieren verder te verbeteren.