Internetconsultatie certificeringsstelsel uitzendbureaus van start

De internetconsultatie over het wetsvoorstel voor het certificeringsstelsel voor uitzendbureaus is donderdag 14 juli 2022 gestart. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel. De internetconsultatie loopt tot en met 25 augustus 2022.

Malafide uitzendbureaus omzeilen regels, en maken misbruik van kwetsbare mensen, waaronder veel arbeidsmigranten. Dat leidt tot schrijnende situaties, onderbetaling, slechte huisvesting en slechte arbeidsomstandigheden. Het overtreden van de regels levert hen ook een financieel voordeel op: zij zijn goedkoper uit dan bedrijven die wel goed voor hun personeel zorgen. Om deze misstanden tegen te gaan, gaat het kabinet een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus inrichten.

Certificeringsstelsel heeft meerdere doelen

Het verplichte certificeringsstelsel heeft meerdere doelen. Allereerst wil het kabinet de positie van arbeidskrachten beter beschermen. Het staat voorop dat een groep werkgevers goed omgaat met de arbeidskrachten in uitzendsituaties (onder wie arbeidsmigranten). Maar de kwalijke situaties, waarin te veel arbeidskrachten in uitzendsituaties verkeren, moeten zo snel mogelijk gestopt worden. Daarnaast wil het kabinet een gelijk speelveld voor uitzendbureaus waarborgen. Onder andere door ervoor te zorgen dat partijen die zich niet aan de regels houden van de markt worden geweerd.

Eisen certificaat

Om in aanmerking te komen voor een certificaat moet een uitzendbureau laten zien dat het zich aan de regels houdt. Uitzendbureaus worden periodiek gecontroleerd op onder andere betaling van het juiste loon en het juist doen van belastingaangifte. Ook moeten uitzendbureaus een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben, een waarborgsom van € 100.000 betalen en gecertificeerde huisvesting aanbieden. Als een uitzendbureau zijn certificaat verliest, mag het niet meer op de markt opereren.

Samenwerking tussen overheid en sociale partners

Het kabinet heeft bij de uitwerking van het certificeringsstelsel nauw samengewerkt met sociale partners uit de Stichting van de Arbeid en de uitzendbranche. Het stelsel wordt publiek-privaat, waarbij sociale partners een rol krijgen in de uitvoering van het stelsel. De Nederlandse Arbeidsinspectie zal toezien op de naleving van de certificeringsplicht en daarvoor wordt structureel €10,5 euro miljoen euro voor uitgetrokken. Op dit moment zijn er zo’n 15.000 uitzendbureaus in Nederland en naar verwachting zal de certificeringsplicht vanaf 2025 gaan gelden.

Reageer tot en met 25 augustus 2022 op de internetconsultatie

Het certificeringsstelsel staat nu online voor de openbare internetconsultatie. Iedereen die dat wil, kan reageren en zijn mening over de regelgeving geven via de internetconsultatie over het wetsvoorstel voor het certificeringsstelsel voor uitzendbureaus

Na sluiting van de reactietermijn wordt de input gewogen en verwerkt in het conceptwijzigingsbesluit en de conceptwijzigingsregeling en wordt het verdere wetstraject doorlopen.