Uitbreiding Europese Unielijst met 22 invasieve exoten

De Europese lijst met zorgwekkende invasieve exoten wordt uitgebreid met 22 plant- en diersoorten. Invasieve exoten zijn planten en dieren die oorspronkelijk niet in de Europese Unie voorkomen, maar die door de mens bewust of onbewust naar Europa zijn meegenomen. Doordat hun natuurlijke vijanden hier ontbreken is de kans groot dat deze soorten zich hier vestigen, gaan woekeren en schade veroorzaken aan de Europese natuur. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid of economie. Voorbeelden hiervan - die al op de Europese Unielijst staan - zijn de Rode Amerikaanse rivierkreeft en de Grote Waternavel.

De 22 nieuwe invasieve exoten komen op 2 augustus 2022 op de Europese Unielijst. Er geldt een overgangstermijn van één jaar (na inwerkingtreding van het verbod). Het gaat om 22 soorten, zie de Unielijst Invasieve Exoten op nvwa.nl

Invasieve exoten kunnen op allerlei manieren schadelijk zijn. Doordat ze zich snel verspreiden, kunnen ze inheemse soorten verdringen of hun natuurlijke leefomgeving verstoren. Het is daarom belangrijk om introductie en verspreiding van invasieve exoten te voorkomen.

Sinds 3 augustus 2016 is er een Europese Exotenverordening die bezit, handel, voortplanten, kweek, transport en import van een aantal schadelijke exotische planten en dieren verbiedt. Deze schadelijke soorten staan op de Unielijst invasieve exoten. Met dit verbod wil de Europese Unie de Europese biodiversiteit en ecosystemen beschermen.

Mensen die een dier van de Unielijst al in bezit hadden voordat de soort verboden werd, mogen het dier houden tot het een natuurlijke dood sterft. Ze mogen het dier in ieder geval niet verkopen, loslaten of uitzetten in de vrije natuur. Ook mag het dier zich niet voortplanten of ontsnappen. Indien mensen niet meer voor hun dier kunnen zorgen, mogen ze het dier wel weggeven aan een andere persoon.

Voor een aantal soorten is een speciale overgangstermijn afgesproken. Voor de soorten Pistia stratiotes (watersla), Fundulus heteroclitus (een vis) en Xenopus laevis (Afrikaanse klauwkikker) treden de regels van de Exotenverordening twee jaar na de uitbreiding van de Unielijst in werking. Voor de soort Celastrus orbiculatus (boomwurger) treden de regels vijf jaar na de uitbreiding in werking.

Voor meer informatie over de Unielijst en de regels zie de Unielijst Invasieve Exoten op nvwa.nl en Invasieve exoten op rvo.nl.