Benoeming advocaat-generaal bij de Hoge Raad

De heer mr. M. (Melvin) R.T. Pauwels wordt advocaat-generaal in de sectie belastingrecht van het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

Mr. Pauwels is raadsheer in het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch en was de afgelopen jaren werkzaam als rechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant. De benoeming gaat in per 1 januari 2023.