Loket Woningbouwimpuls geopend voor vierde ronde

Gemeenten kunnen vanaf vandaag projecten indienen voor een bijdrage uit de Woningbouwimpuls. Gemeenten kunnen tot en met 25 september 2022 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor het sneller bouwen van meer betaalbare woningen. Voor deze tranche is € 300 miljoen inclusief btw beschikbaar. In totaal is deze kabinetsperiode € 1,25 miljard beschikbaar voor de Woningbouwimpuls.

In december 2022 wordt bekend welke projecten een bijdrage krijgen voor het versnellen van de bouw, het vergroten van het aantal nieuwbouwwoningen in een project of het vergroten van de betaalbaarheid van die woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Bij aanmelding vóór 16 september 2022 krijgt de indiener voor het sluiten van het aanvraagloket een reactie op de volledigheid en beoordeelbaarheid van de aanvraag.

900.000 woningen

In Nederland is een groot tekort aan woningen; tot en met 2030 moeten er 900.000 woningen bijgebouwd worden. Daarbij is er vooral veel vraag naar betaalbare woningen voor starters en middeninkomens. Met de Woningbouwimpuls draagt het ministerie van BZK/Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bij aan projecten die anders moeilijk of traag tot stand komen omdat ze een financieel tekort kennen. Het geld kan ingezet worden voor bijvoorbeeld de sanering van vervuilde grond, het uitplaatsen van bedrijven en het aanpassen van toegangswegen.

Wijzigingen regeling

Voor de vierde tranche zijn een aantal wijzigingen voorzien. Zo wordt de regeling toegankelijker voor (kleine) gemeenten die een gebundelde aanvraag doen, en kunnen gemeenten met minder dan 50.000 inwoners een project indienen met minimaal 200 woningen. Ook wordt er een koppeling gelegd met de (nog af te sluiten) woondeals bij het realiseren van twee derde betaalbare woningbouw per regio. Verder wordt de urgentiescore verfijnd, waardoor deze genuanceerder doorwerkt in de beoordeling van de aanvragen. De informatie over de wijzigingen is, samen met andere informatie zoals de instructiefilmpjes over het invullen van de indieningsspreadsheet en het achtergronddocument terug te vinden op Woningbouwimpuls voor gemeenten (WBI) (rvo.nl).

Resultaat eerdere rondes

De eerste drie rondes van de woningbouwimpuls leveren in totaal een bijdrage aan 139.964 nieuwe woningen door heel Nederland, waarvan het merendeel betaalbaar (65%). Dit zijn woningen bedoeld voor de sociale huursector, middenhuur en betaalbare koopwoningen. Veel projecten hebben daarnaast speciale aandacht voor woningen voor starters, senioren, studenten en aandachtsgroepen. Een aanzienlijk deel van deze woningen zou zonder de Woningbouwimpuls waarschijnlijk niet, of pas op een later moment gebouwd kunnen worden.

Lees meer over Woningbouwimpuls en het indienen van een project op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).