Maatschappelijk Impact Team van start

Nederland is uit de acute coronacrisis en teruggekeerd naar het normale dagelijks leven. Maar wanneer het in de toekomst toch nodig is om maatregelen te nemen, dan kan het kabinet leunen op adviezen van een nieuwe commissie: het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Het MIT staat naast het Outbreak Management Team en zal parallel daaraan adviseren over de bredere sociaalmaatschappelijk en economische impact van voorgestelde maatregelen om corona tegen te gaan.  Jolande Sap wordt  voorzitter van het MIT. Sap heeft een uitgebreide staat van dienst bij verscheidene maatschappelijke organisaties en bedrijven. Bovendien heeft ze in Den Haag zowel politieke als ambtelijke ervaring. Dat schrijft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Besluiten pandemie

In de afgelopen twee jaar nam het kabinet, mede op basis van adviezen van het OMT, maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Daar kom nu een team van experts naast die het kabinet helpen bij het wegen van de sociale, maatschappelijke en economische impact van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus(en eventuele andere infectieziekten met pandemisch potentieel). Het MIT wordt voor twee jaar ingesteld. 

Het MIT zal naast voorzitter Jolande Sap bestaan uit negen andere leden:

  • Godfried Engbersen, hoogleraar algemene sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
  • Jet Bussemaker, hoogleraar wetenschap, beleid en maatschappelijke impact aan de Universiteit Leiden en LUMC, voorzitter Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, oud-staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  • Eefje Cuppen, hoogleraar governance of sustainability aan de Universiteit Leiden en directeur Rathenau Instituut (per 1 oktober 2022).
  • Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur Instituut Psychologie, als Medical Delta hoogleraar Healthy Society verbonden aan de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • Adrian De Groot Ruiz, mede-oprichter en directeur Impact Institute, mede-oprichter en bestuurder True Price en lid stichtingsbestuur Impact Economy Foundation.
  • Kees Kraaijeveld, mede-oprichter en directeur Argumentenfabriek, oprichter denktank Mentale Vooruitgang.
  • Hajar Yagkoubi, jongerenparticipatie-expert, student en voormalig VN-jongerenvertegenwoordiger.
  • Bas ter Weel, algemeen directeur SEO Economisch Onderzoek, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.
  • Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing en directeur Center Marketing & Supply Chain Management aan Nyenrode Business Universiteit, toezichthouder.

Alle leden van het MIT zijn op persoonlijk titel aangezocht.