Wiersma: schoolbestuur moet weg vanwege wanbeleid

Het bestuur van de Stichting Islamitische School Amsterdam (ISA) moet zo snel mogelijk opstappen. Dat heeft onderwijsminister Dennis Wiersma besloten na een nieuw inspectierapport. Daaruit blijkt dat er sprake is van financieel wanbeleid, onrechtmatige verrijking en onrechtmatig handelen. Er is geen vertrouwen dat dit bestuur het kan oplossen, daarom neemt Wiersma deze zware maatregel.

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet onderwijs): ,,Op school moet je een goede basis krijgen, om zelfstandig je leven te kunnen leiden. Maar dit schoolbestuur lijkt vooral bezig met elkaar de tent uitvechten. Al langere tijd gaan er een heleboel dingen niet goed bij deze stichting en de leerlingen zijn daar het slachtoffer van. Daarom grijp ik nu in. Er moet zo snel mogelijk een nieuw bestuur komen dat prioriteit geeft aan het welzijn van de kinderen en goed onderwijs.”

Wanbeheer

De inspectie heeft geconcludeerd dat sprake is van financieel wanbeleid, onrechtmatige verrijking en onrechtmatig handelen. De administratieve organisatie en interne controle is niet op orde en het bestuur neemt ook geen maatregelen om dit te verbeteren. Er is sprake van een grote mate van verwevenheid van de school met de stichtingen voor leerlingenvervoer en weekendscholen, wat leidt tot een onrechtmatige verrijking van beide stichtingen. Ook spreekt de inspectie uit geen vertrouwen te hebben in het vermogen van dit bestuur om dit op te lossen.

Nieuw bestuur

Het bestuur heeft in een reactie op het concept-rapport het wanbeheer erkend, maar treedt niet af. Daarom kondigt Wiersma een aanwijzing aan, de zwaarste maatregel die de minister scholen kan opleggen. Er moet een nieuw interim-bestuur komen om orde op zaken te stellen, in het belang van de leerlingen. Als het huidige bestuur daar niet aan meewerkt, krijgt het geen overheidsgeld meer en moeten de scholen dicht.

Minder geld

Daarnaast krijgt het schoolbestuur een financiële sanctie opgelegd, maandelijks een opschorting van 15 procent van de bekostiging, omdat het de herstelopdrachten van de inspectie niet heeft uitgevoerd. Ook zal de inspectie het geld terugvorderen dat onrechtmatig is besteed, bijna 3 ton (€ 298.417,47). Inhouding van de bekostiging, een volgende stap in het sanctietraject, kan worden voorkomen door alsnog invulling te geven aan de herstelopdrachten.

Procedure

Het onderzoeksrapport van de inspectie is op 17 augustus definitief vastgesteld en wordt volgens de wettelijke termijnen niet eerder dan 19 september (de vijfde week na de definitieve vaststelling) openbaar gemaakt. Omdat de conclusies van de inspectie echter al via het Parool naar buiten zijn gekomen, kiest de minister er voor om nu al direct openheid te geven over de voorgenomen maatregelen. OCW bereidt nu in samenspraak met de Landsadvocaat een aanwijzing voor. Het bestuur heeft vervolgens volgens de wet 4 weken de tijd om daarop te reageren, daarna wordt de definitieve aanwijzing gegeven.