Tegemoetkoming doorbetalen bso voor ouders zonder kinderopvangtoeslag

Ouders die de facturen van de buitenschoolse opvang (bso) doorbetaalden tijdens de coronasluiting van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022, maar geen kinderopvangtoeslag of bijdrage van de gemeente ontvangen, kunnen van 1 oktober tot en met 1 december 2022 een tegemoetkoming aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Tegemoetkoming aanvragen

Tijdens de sluitingsperiode is aan ouders gevraagd om de rekening volledig door te betalen. Hiermee behielden ouders hun plek op de buitenschoolse opvang, bleven kinderopvangorganisaties gefinancierd en konden zij ook noodopvang aanbieden. Ouders die de buitenschoolse opvang zelf betalen, zonder overheidsbijdrage, kunnen vanaf 1 oktober een tegemoetkoming aanvragen bij de SVB.

De doelgroep van de regeling is divers. Het gaat met name om gezinnen waar één ouder werkt en de ander niet, maar ook bijvoorbeeld expats. De SVB verstrekt na aanvraag de tegemoetkoming aan degene die de factuur heeft betaald en op wiens naam de factuur staat. Dat kunnen ouders zijn, maar ook bijvoorbeeld grootouders of verzorgers van het kind. De hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald op basis van de betaalde facturen, waarbij de tegemoetkoming per uur niet hoger is dan de maximum uurprijs.