Onderzoeksrapport Deloitte naar Tweede Kamer

Het eerste deelrapport van Deloitte over de mondkapjesdeal met Relief Goods Alliance (RGA) is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport geeft een feitelijke weergave over hoe de deal tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en RGA tot stand is gekomen. Het rapport laat zien dat er sprake was van forse externe en interne druk bij de totstandkoming van de deal.

Minister Helder: “In het begin van de coronacrisis was er sprake van zeer moeilijke omstandigheden waarin veel mensen ziek werden en stierven aan een onbekend virus. Er werd vanuit de politiek en samenleving aangedrongen om te zorgen voor voldoende beschermingsmiddelen. Nu blijkt uit het rapport dat wij hier bij het ministerie kritische signalen van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) niet hebben opgepakt. Dit onderzoek toont aan dat er lessen moeten worden getrokken voor de toekomst en dat er ook in tijden van crisis duidelijkheid moet zijn over rollen en verantwoordelijkheden.”

Inhoud rapport

Uit het rapport komt naar voren dat er vanuit de Tweede Kamer en de samenleving veel druk werd gezet op het kopen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Omdat er sprake was van veel onzekerheid op het gebied van leveringen en kwaliteit had het ministerie als missie om maximaal in te kopen.

Het onderzoeksbureau stelt dat LCH druk heeft ervaren van het ministerie bij de overeenkomst met RGA. De uiteindelijke deal wordt op uitdrukkelijk verzoek van VWS door LCH getekend. Er bestaat ook een verschil in inzicht tussen VWS en LCH over wie de verantwoordelijkheid heeft voor de prijsbeoordeling van de deal. Dit rapport laat zien dat er geen nieuwe whatsapp-berichten met toenmalig minister Hugo de Jonge naar voren zijn gekomen, op twee whatsapp-berichten na, die staan in de Kamerbrief.

Lessen

Uit het rapport zijn lessen te trekken. Uit het onderzoek blijkt dat VWS kritische signalen vanuit het LCH niet heeft opgepakt. Medewerkers hebben forse druk ervaren om de deal te sluiten. Ook in tijden van crisis is het belangrijk dat de adviezen uit de uitvoering voldoende worden meegewogen in de uiteindelijke beslissing. Dit geeft aan dat voor de toekomst er ook in tijden van crisis duidelijkheid moet zijn over rollen en verantwoordelijkheden.

Het eerste deelrapport is nu gedeeld met de Tweede Kamer. Als er aanvullende informatie rond deze deal naar buiten komt zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden. De twee resterende deelonderzoeken zullen later volgen en daarna zal een vergelijking tussen de verschillende deals gemaakt kunnen worden.