Herhaalprik snel beschikbaar voor iedereen vanaf 12 jaar

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt toe. Hoe meer mensen de herhaalprik halen, hoe beter een verdere opleving van het coronavirus kan worden afgeremd. Volgende week krijgt iedereen van 40 tot 60 jaar de gelegenheid een afspraak te maken voor de herhaalprik op planjeprik.nl. De week daarna zijn alle 12-plussers aan de beurt. De mogelijkheid om een afspraak te maken gaat stapsgewijs van oud naar jong. GGD GHOR Nederland en het RIVM bekijken per dag welke geboortejaren in de gelegenheid worden gesteld een afspraak te maken en communiceren hierover. Ook op coronavaccinatie.nl/herhaalprik worden de geboortejaren vermeld die aan de beurt zijn. 

De herhaalprik beschermt tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname door het coronavirus. Dat is extra belangrijk voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Daarom zijn mensen van 60 jaar en ouder, mensen jonger dan 60 die ook in aanmerking komen voor de griepprik en zorgmedewerkers als eerste persoonlijk uitgenodigd voor de herhaalprik. De laatste uitnodigingsbrieven aan deze groepen worden deze week verstuurd. Aansluitend kunnen mensen jonger dan 60 jaar een afspraak maken voor de herhaalprik. Dat gaat gefaseerd om het zo snel en gecontroleerd mogelijk te laten verlopen. En om voldoende ruimte open te laten voor mensen met een kwetsbare gezondheid en zorgmedewerkers die eerder nog geen gelegenheid hebben gehad om de herhaalprik te halen. Bijvoorbeeld omdat zij korter dan drie maanden geleden besmet zijn geweest met het coronavirus. 

Naast vaccinatie blijven de overige basisadviezen van groot belang om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen: Was je handen. Test jezelf bij klachten. Ga in isolatie als je positief test.