Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen

Minister Kaag van Financiën stuurt, mede namens minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen is een belangrijke stap in het tegengaan van witwassen. Zo komt er een verbod op contante betalingen voor goederen vanaf € 3.000. Dit verbod geldt ook voor pandhuizen en kunsthandelaren en geldt voor transacties in en vanuit Nederland.

Een tweede maatregel uit het wetsvoorstel is de mogelijkheid voor banken om de transacties van hun cliënten gezamenlijk te monitoren. Criminelen stallen sommen geld vaak bij verschillende banken om zo onder de radar te blijven. Met gezamenlijke transactiemonitoring kunnen banken beter ongebruikelijke transactiepatronen in beeld krijgen. De verwachting is dat dit leidt tot betere ‘hits’ en zodoende bijdraagt aan een effectievere aanpak van witwassen. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State, is de reikwijdte van de transactiemonitoring beperkt, zodat er minder data van klanten worden gedeeld. Ook is er meer aandacht voor privacy in het vernieuwde wetsvoorstel en wordt de maatregel over 4 jaar geëvalueerd.

Ten derde worden instellingen verplicht om specifieke risico’s met elkaar uit te wisselen. Op deze manier kunnen criminelen niet shoppen bij instellingen en hoeven instellingen geen dubbel werk te doen. Ook hierbij moeten instellingen de privacy van klanten in acht nemen en niet meer informatie delen dan nodig. 

Samenwerking tussen de verschillende ketenpartners is essentieel voor een effectieve aanpak van witwassen. Daarnaast speelt contant geld een belangrijke rol bij witwassen. De ministers verwachten met dit wetsvoorstel de aanpak van witwassen op deze punten te verbeteren.

De ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid hechten aan een gezamenlijke aanpak van witwassen. Zo stuurden zij op 23 september hun nieuwe beleidsagenda aanpak witwassen naar de Eerste en Tweede Kamer.