Eerste bijeenkomst Nationale Veiligheidsraad

Vandaag heeft de eerste bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad (NVR) plaatsgevonden. De NVR kwam bijeen voorafgaand aan de ministerraad. Tijdens de NVR stond het thema economische veiligheid en weerbaarheid centraal.

De ministerraad heeft op 9 september 2022 op voorstel van minister-president Rutte besloten tot de instelling van een Nationale Veiligheidsraad (NVR). Nederland is een open, divers en internationaal georiënteerd land. Tegenover deze openheid staat een grote en groeiende kwetsbaarheid voor statelijke dreigingen, ongewenste beïnvloeding, verstoring van vitale infrastructuur en militaire dreigingen. Dat vergt een gecoördineerde aanpak.

De instelling van de NVR is een directe uitwerking van het coalitieakkoord. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) concludeerde in 2017 dat spanningen in andere landen steeds vaker direct of indirect gevolgen voor Nederland hebben. Ook concludeerde de WRR dat ‘veiligheid niet meer kan worden gevonden in de verschansing tegen agressie van buitenaf, maar beleid vereist dat berust op inzicht in de vele verbindingen tussen “binnen” en “buiten”. De WRR adviseerde daarop dat Nederland een veiligheidsraad nodig heeft die binnen- en buitenlands veiligheids- en defensiebeleid op elkaar afstemt.

De NVR zal zich richten op de grootste en meest eminente dreigingen waarmee Nederland zich geconfronteerd ziet. Een aantal van de uitdagingen en dreigingen zijn onder meer: nucleaire proliferatie, ballistische raketten , terrorisme, radicalisering, economische veiligheid en cyberveiligheid. Ook komen dilemma’s en belangenafwegingen aan bod in de NVR. Een voorbeeld daarvan is het borgen van zowel het economisch verdienvermogen als de nationale veiligheid.

De NVR kan op elk moment door de minister-president bijeen worden geroepen wanneer een actueel onderwerp of (internationale) gebeurtenis daarom vraagt. Zo kunnen verschillende dimensies van een onderwerp of gebeurtenis op een snelle, geïntegreerde en gecoördineerde aanpak rekenen. De inval van Rusland in Oekraïne is daarvan een voorbeeld.