Meer duidelijkheid in beroepenstructuur psychologische zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vereenvoudigt de beroepenstructuur. Met dit besluit komt er per 1 januari 2025 één basisberoep voor de psychologische zorg in de Wet BIG. Deze wijziging moet professionals én cliënten meer duidelijkheid geven bij wie men terecht kan voor de best passende behandeling in de GGZ. Het besluit wordt genomen op basis van een breed gedragen advies van beroepsverenigingen Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). 

Sneller de juiste behandelaar

Per 1 januari 2025 geldt er één basisberoep voor de psychologische zorg in de Wet BIG: de gezondheidszorgpsycholoog-generalist. In dit nieuwe beroep worden de bestaande gezondheidszorgpsychologen en de kinder- en jeugdpsychologen samengebracht. Ook gaan het huidige basisberoep van psychotherapeut en het specialisme van klinisch psycholoog samen in het nieuwe specialisme van klinisch psycholoog-psychotherapeut. Beroepsverenigingen creëren in hetzelfde traject een privaat register waarin BIG-geregistreerde psychologen aangemerkt kunnen worden als aanbieders van methodisch, doelgroep- of referentiekadergebonden expertise. Ook dit draagt eraan bij dat cliënten sneller de juiste behandelaar kunnen vinden voor de psychologische zorg.

Integraal Zorgakkoord

De wijziging sluit aan bij de afspraken van het Integraal Zorg Akkoord om de beschikbare capaciteit optimaal in te zetten. Met de vereenvoudiging van de psychologische beroepenstructuur in de Wet BIG is een bredere inzet van de juiste behandelaars sneller mogelijk. Het ministerie van VWS en de beroepsverenigingen in de psychologische zorg werken samen aan de wijzigingen in de beroepenstructuur. De voorbereidingen voor de wijziging worden uitgevoerd door het NIP, NVP en hun partners in het programma Beroepenstructuur psychologische zorg. Na deze voorbereidingen kan de verduidelijking van de beroepen op 1 januari 2025 ingaan. Het is uniek dat de beroepsverenigingen voor psychologen en psychotherapeuten in een nauwe samenwerking zowel de voorbereiding als de daadwerkelijke uitvoer van de wijziging van de beroepenstructuur in de psychologische zorg realiseren.