Extra aandacht voor ongelijkheid mannen en vrouwen op arbeidsmarkt met maatschappelijke dialoog

Vrouwen verdienen in Nederland gemiddeld per uur 13 procent minder dan mannelijke collega’s. Dit loonverschil is de afgelopen jaren maar langzaam kleiner geworden, zo blijkt uit de ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2020’ van het CBS die vandaag is verschenen. Om de bredere ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt te bespreken, kondigt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een maatschappelijke dialoog aan. Dat schrijft ze vandaag, op Equal Pay Day, in een brief aan de Tweede Kamer.

“We moeten het hebben over alle aspecten van de huidige ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt”, zegt minister Van Gennip. “De noodzakelijke cultuuromslag gaat nog niet snel genoeg. In de maatschappelijke dialoog wil ik aandacht besteden aan de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Daarbij speelt ook de situatie van gezinnen een rol. We willen weten voor welke uitdagingen zij staan en wat voor steun ze daarin krijgen op het werk of door de overheid.”

Nog steeds is in Nederland de norm dat mannen de hoofdkostwinner zijn en vrouwen zich meer richten op zorgtaken en onbetaald werk. Deze norm beïnvloedt het gedrag van mensen en organisaties op de arbeidsmarkt. Zo werken in Nederland veel meer mensen, en vooral vrouwen, in deeltijd dan in andere Europese landen.

Voor vrouwen leidt een betere positie op de arbeidsmarkt tot meer economische zelfstandigheid en betere carrièrekansen. Meer gelijkheid kan ook helpen bij de aanpak van de huidige personeelstekorten. Minister Van Gennip wil in 2023 en 2024 in drie fasen in gesprek met burgers en werkgevers. Het doel is de belangrijkste knelpunten in kaart te brengen en tot breed gedragen oplossingen te komen.

Gerichte maatregelen voor meer gelijkheid
Tegelijkertijd neemt minister Van Gennip gerichte maatregelen om gelijkwaardiger kansen voor vrouwen te realiseren. Zo is dit jaar een quotum ingesteld voor meer vrouwen aan de top en kunnen jonge ouders sinds augustus gedurende negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof opnemen. Daarnaast worden in verschillende sectoren pilots uitgevoerd om het aantal gewerkte uren te vergroten.

Ook is er wetgeving in voorbereiding naar aanleiding van het EU richtlijnvoorstel over loontransparantie. Daarover wordt op dit moment in Europa nog onderhandeld. In het voorstel is onder meer het recht op informatie opgenomen voor medewerkers over of zij gelijk beloond worden ten opzichte van collega’s die werk van gelijke waarde verrichten. Verder moeten grote organisaties volgens het richtlijnvoorstel jaarlijks rapporteren over loonverschillen.

Vandaag wordt op Equal Pay Day in Nederland aandacht gevraagd voor gelijke beloning. Deze dag is op 14 november omdat dan 87 procent van het jaar is verstreken. Vanaf dit moment werken vrouwen dus de rest van het jaar, symbolisch gezien, voor niets. Minister Van Gennip woont op deze dag de lancering bij van de Gelijke Beloonwijzer van Women Inc. Ook krijgt ze van vakbond FNV en de Stichting Ik Verdien Meer het manifest ‘Ik Verdien Meer’ overhandigd.