Introductie nieuwe pictogrammen voor beter medicatiegebruik

Geneesmiddelen krijgen beter te begrijpen medicijninformatie door gebruik van uniforme pictogrammen. Dat heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) afgesproken met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en partijen die betrokken zijn bij het verstrekken van geneesmiddeleninformatie, zoals farmaceuten en apothekers. Er wordt een uniforme pictogrammenset ontwikkeld, waarmee op een compacte, herkenbare en begrijpelijke manier het gebruik van medicatie wordt uitgelegd. Dit moet voor patiënten leiden tot beter begrip van informatie over geneesmiddelen.

Minister Kuipers: “Ik vind het erg belangrijk dat mensen bewust zijn van de medicijnen die ze gebruiken, en dat ze weten hoé ze die moeten gebruiken. Pictogrammen kunnen hierbij helpen, doordat ze herkenbaar, duidelijk en eenduidig zijn. Dit helpt mensen de medicijninformatie beter te begrijpen en daarmee medicijnen beter te gebruiken.

Medicijninformatie

Uit onderzoek (zie Informatiebehoeften van patiënten over geneesmiddelen en Onderzoek naar het gebruik van iconen als middel voor inclusievere gemeentelijke communicatie in Nederland en Vlaanderen) is gebleken dat veel mensen de informatie over hun medicijnen, zoals de bijsluiter, niet goed lezen of niet goed begrijpen. Belangrijke informatie kan naast tekst ook op andere manieren duidelijk gemaakt worden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van pictogrammen.

Echter, op dit moment worden er verschillende pictogrammensets gebruikt in medicijninformatie. Hierdoor moet de gebruiker van een medicijn de betekenis van de pictogrammen steeds opnieuw leren. Een nieuwe, uniforme pictogrammenset draagt bij aan meer begrip, beter en veiliger gebruik van medicijnen en een grotere therapietrouw.

Nederland is binnen Europa het eerste land met een initiatief voor het ontwikkelen van een uniforme pictogrammenset. Nederland zal het belang hiervan ook in gesprekken in Europa onder de aandacht brengen.