Nieuwe wetten per 1 januari 2023

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste wetten op het terrein van Justitie en Veiligheid die per 1 januari 2023 in werking treden.

Beide ouders automatisch ouderlijk gezag

Bij erkenning van een kind hebben beide ouders automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. Indien een kind na 1 januari 2023 wordt erkend op het gemeentehuis, hoeven de ouders niet meer samen bij de rechtbank een verzoek tot aantekening van het gezamenlijk gezag in het gezagsregister in te dienen. Er gelden enkele uitzonderingen. Zo kunnen ouders die niet wensen dat automatisch gezag ontstaat, dit aangeven bij de erkenning.