De inwerkingtreding van het onderdeel verschijningsplicht uit de Wet uitvoering slachtofferrechten (Wus) is voorlopig uitgesteld

De inwerkingtreding van het onderdeel verschijningsplicht uit de Wet uitvoering slachtofferrechten (Wus) is voorlopig uitgesteld. Aanvankelijk zou de inwerkingtreding 1 januari 2023 zijn, maar door beter de gevolgen hiervan in kaart te brengen is meer tijd nodig. Begin mei 2023 moet duidelijk worden wanneer de inwerkingtreding wel gaat plaatsvinden.