Benoeming Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Mr. P.A.M. Pijnenburg (1961) wordt met ingang van 1 mei dit jaar benoemd als lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Hij volgt mr M.M. de Werd op.

De Rijksministerraad heef op voordracht van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met de benoeming. De heer Pijnenburg is sinds 2016 al plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie en is raadsheer bij het gerechtshof in Den Bosch.