Groninger gemeenten en Rijk slaan handen ineen voor zekerheid rondom asielopvang de komende jaren

Staatssecretaris Van der Burg en de tien Groninger gemeenten hebben overeenstemming bereikt over de opvang van asielzoekers in de provincie Groningen de komende twee jaar. Afgelopen vrijdag kwamen zij overeen dat de provincie Groningen voor haar provinciale opgave de komende periode ruim 9000 opvangplekken beschikbaar stelt voor de opvang in reguliere asielzoekerscentra, (crisis)noodopvang, opvang voor Oekraïense ontheemden en opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid
Staatssecretaris Van der Burg en burgemeester Schuiling van Groningen.

Staatssecretaris Van der Burg: “Met dit bestuurlijke arrangement zet provincie Groningen wederom een stap naar voren voor de asielopvang in Nederland. De zekerheid die Groningen hiermee aan het Rijk geeft, creëert precies de rust en stabiliteit die zo hard nodig is in de asielopvang. Provincie Groningen geeft hiermee weer het goede voorbeeld. Ik ben ze daar heel dankbaar voor.”

In het arrangement is vastgelegd dat de komende periode 5.744 asielopvangplekken, 160 opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, 3.033 plekken voor Oekraïense ontheemden en 260 plekken voor de landelijke vreemdelingenvoorziening worden geleverd door provincie Groningen. Ook is afgesproken dat voor juni 2023 randvoorwaarden op het gebied van openbare orde en veiligheid, onderwijs, zorg en de inzet van flexwoningen voor statushouders verder worden uitgewerkt. Zo spannen partijen zich met het arrangement ook direct in om de juiste omstandigheden te creëren passend bij de lokale situatie.

“Als er één regio is die de impact van de opvangcrisis afgelopen jaar van dichtbij heeft meegemaakt is het Groningen en natuurlijk specifiek de gemeente Westerwolde. Steeds hebben we als tien Groninger gemeenten zij aan zij gestaan om onze verantwoordelijkheid te nemen in het realiseren van opvangplekken voor vluchtelingen. Met deze overeenkomst weet het Rijk wat ze de komende twee jaar van ons mag verwachten en dat schept duidelijkheid en rust. Hopelijk kunnen we de crisis daarmee achter ons laten"  aldus burgemeester Schuiling van Groningen.

Provincie Groningen voldoet met deze overeenkomst aan het aantal opvangplekken dat zij moet leveren volgens de eerder vastgestelde verdeelsleutel. Ook aan andere provincies is verzocht om volgens deze verdeelsleutel opvangplekken beschikbaar te stellen.