Kabinet vereenvoudigt dubbele kinderbijslag

Om niet-gebruik van de dubbele kinderbijslag tegen te gaan worden de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz) aangepast. Dubbele kinderbijslag is een tegemoetkoming voor ouders van kinderen met een ernstige ziekte of beperking. Uit onderzoek blijkt dat ouders deze tegemoetkoming best ingewikkeld vinden met niet-gebruik als gevolg. Daarom heeft het kabinet besloten om dubbele kinderbijslag te vereenvoudigen. Per 1 april 2024 ontvangen ouders van kinderen met een Wlz-indicatie de dubbele kinderbijslag automatisch. Ook kunnen ouders met terugwerkende kracht (tot een halfjaar) dubbele kinderbijslag krijgen.

Dubbele kinderbijslag bij intensieve zorgbehoefte kinderen

Voor ouders van kinderen met een intensieve zorgbehoefte is er een verdubbeling van de kinderbijslag. Zij verlenen extra zorg aan hun kind en maken ook meer kosten. De dubbele kinderbijslag ondersteunt ouders daarbij. Door de wetswijziging ontvangen ouders van kinderen met een Wlz-indicatie de dubbele kinderbijslag straks automatisch. De wetswijziging moet per 1 april 2024 ingaan.

Dubbele kinderbijslag met terugwerkende kracht

Ook maakt de wijziging van de AKW het mogelijk om dubbele kinderbijslag met terugwerkende kracht (tot een halfjaar) toe te kennen. Zo wordt er rekening gehouden met het feit dat het aanvragen van dubbele kinderbijslag niet het eerste is waar ouders van kinderen met intensieve zorgbehoefte aan denken. En wordt beperkt dat zij geld mislopen.

Aanmoediging om dubbele kinderbijslag aan te vragen

Via de wetswijzigingen wordt het ook mogelijk voor het Centrum Indicatiestelling zorg (Wlz) om ouders proactief te informeren over hun (eventuele) recht op dubbele kinderbijslag. Het kabinet heeft besloten om ouders nu al, vooruitlopend op de wetswijzigingen, via een brief te informeren. Ouders die voor 1 april 2023 een aanvraag indienen, ontvangen – indien zij daar recht toe hebben – voor heel 2023 dubbele kinderbijslag.