Rijk investeert opnieuw in regio: € 284 miljoen voor 14 nieuwe Regio Deals

Het kabinet heeft 14 nieuwe Regio Deals geselecteerd waarvoor € 284,2 miljoen beschikbaar is. In de Regio Deals werken Rijk en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen, juist op plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken.

De 14 geselecteerde voorstellen komen uit het hele land en worden de komende periode uitgewerkt tot volwaardige Regio Deals. Dat gebeurt in overleg met alle betrokken partijen: overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.

Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Het afgelopen jaar heb ik met eigen ogen kunnen zien hoeveel mooie initiatieven er in regio’s door heel Nederland zijn ontstaan als gevolg van de Regio Deals. Dat doen we door te bouwen op de gedrevenheid, daadkracht en deskundigheid van de mensen in de regio zelf. Omdat regionale uitdagingen om regionale oplossingen vragen, waar Rijk en regio gezamenlijk aan werken om het goede te doen voor onze inwoners en ondernemers.”

De geselecteerde voorstellen voor Regio Deals met de beschikbare rijksbijdrage:

 • Noardwest-Fryslân: € 20 miljoen
 • De Waddeneilanden: €15,5 miljoen
 • Zuid- en Oost-Drenthe: € 30 miljoen
 • Arnhem-Nijmegen: € 15 miljoen
 • Twente: € 25 miljoen
 • Parkstad Limburg: € 25 miljoen
 • Midden-Brabant: € 12,5 miljoen
 • Zuid-Limburg: € 20 miljoen
 • ZaanIJ: € 20 miljoen
 • Metropoolregio-Oost / Flevoland-West: € 18,2 miljoen
 • Mainstage (Amsterdam): € 5 miljoen
 • North Sea Port District: € 30 miljoen
 • Rotterdam-Zuid: € 30 miljoen
 • Den Haag Zuidwest: € 18 miljoen

Hoe werkt een Regio Deal?

Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Bijvoorbeeld om de leefbaarheid van een gebied te vergroten, om opleidingen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt, of om gebouwen en bedrijventerreinen te verduurzamen. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen.

Bij de selectie kijkt het kabinet naar vier aspecten: opgave (hoe groot, urgent en complex); aanpak (hoe integraal wordt de opgave aangepakt); financiën (welke partijen investeren mee, en hoeveel); en organisatie (hoe worden regionale overheden, inwoners en bedrijven betrokken). Daarbij keek het kabinet ook naar een evenwichtige verdeling over Nederland en al eerder afgesloten Regio Deals. Bij de beoordeling stond steeds de vraag centraal of de aanpak bijdraagt aan het versterken van de brede welvaart van inwoners en ondernemers in de betreffende regio. 

Bekijk ook voorbeelden van eerdere Regio Deals.

€ 900 miljoen voor Regio Deals in deze kabinetsperiode

Dit is de vierde ronde Regio Deals; in drie eerdere ronden zijn in totaal al 30 Regio Deals van start gegaan. In de vierde ronde zijn 23 voorstellen ingediend, waarvan 14 voorstellen verder uitgewerkt zullen worden. Later zullen nog een vijfde en zesde ronde volgen, naar verwachting in respectievelijk 2023 en in 2024. Voorstellen die nog niet in aanmerking zijn gekomen voor een Regio Deal, kunnen in die rondes weer meedingen. Voor de vierde, vijfde en zesde ronde heeft dit kabinet in totaal € 900 miljoen beschikbaar.