Start commissie die sociaal minimum in Caribisch Nederland onderzoekt

Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar het sociaal minimum op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De commissie Sociaal Minimum Caribisch Nederland gaat op 1 maart 2023 van start.

De onafhankelijke commissie, die wordt ingesteld naar aanleiding van een motie vanuit de Tweede Kamer, gaat onderzoeken wat huishoudens op Bonaire, Saba en Sint Eustatius nodig hebben om rond te komen en mee te doen in de samenleving. Dit onderzoek is breder van opzet dan eerder onderzoek naar het sociaal minimum. De commissie kijkt ook naar de draagkracht van de lokale economie en naar de wijze waarop het sociaal minimum wordt vastgesteld. Hierbij is aandacht voor de inkomsten en kosten van levensonderhoud van inwoners. In Caribisch Nederland is momenteel nog geen sociaal minimum vastgesteld. De commissie streeft ernaar uiterlijk 1 oktober 2023 haar eindrapport te presenteren. Tijdens het onderzoek gaat de inzet van het kabinet op het verbeteren van de bestaanszekerheid in Caribisch Nederland onverminderd door.

Kennis van de eilanden

Eerder werd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al een commissie ingesteld om het sociaal minimum voor Europees Nederland te onderzoeken. Dat eindrapport verschijnt ook dit jaar. Het kabinet kiest ervoor een aparte commissie in te stellen voor Caribisch Nederland omdat zij het belangrijk vindt dat de leden specifieke kennis hebben van de eilanden en de economie.

De leden van de onafhankelijke commissie brengen expertise samen vanuit de wetenschap, de Caribische context en kennis van de regelingen in het hele Koninkrijk. Ze zijn onder meer werkzaam bij universiteiten, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en het Nibud. Een aantal leden is woonachtig (geweest) op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De leden nemen zitting op persoonlijke titel.

De samenstelling is als volgt:

  • Dhr. mr. dr. G. A. E. Thodé (voorzitter)
  • Dhr. G. Berkel BSc
  • Dhr. P.R.J. Comenencia MA
  • Dhr. B. F. El Hage
  • Mw. S.A. Heilbron
  • Mw. C.A. Ortega-Martijn BSc
  • Mw. prof. mr. dr. W.L. Roozendaal
  • Dhr. dr. A. Vliegenthart