Vernieuwd Schengen Informatiesysteem live

Op dinsdag 7 maart 2023 is het vernieuwde Schengen Informatiesysteem (SIS) in alle Schengenstaten live gegaan. Dit is een EU-informatiesysteem dat grenscontroles en samenwerking in de rechtshandhaving ondersteunt in en tussen de Schengenlanden. Het bevat informatie over gezochte of vermiste personen of personen die geen toegang hebben of (niet) mogen verblijven in het Schengengebied. Ook worden voorwerpen in dit informatiesysteem opgenomen, zoals auto’s, vuurwapens, en identiteitsdocumenten die verloren of gestolen zijn of gebruikt zijn bij een misdaad.

Het SIS bevat informatie over gezochte/vermiste personen of personen die geen toegang hebben of (niet) mogen verblijven in het Schengengebied. Zo worden onder meer terugkeerbesluiten van burgers van buiten de EU via het Schengen Informatiesysteem (SIS) in heel Europa zichtbaar.

Nieuw is de mogelijkheid om preventief personen te registreren in SIS Recast. Dit kan gebruikt worden om kinderen en kwetsbare personen te beschermen van wie moet worden voorkomen dat zij het land verlaten en er een concreet risico is dat zij slachtoffer zijn of worden van seks gerelateerd geweld, mensenhandel/-smokkel of (mogelijke) ontvoering. 

Ook worden voorwerpen in het SIS geregistreerd zoals auto’s, vuurwapens, en identiteitsdocumenten die verloren of gestolen zijn of gebruikt zijn bij een misdaad.

Programma Grenzen en Veiligheid

De invoering van het vernieuwde SIS is in Nederland gerealiseerd door de politie onder de vlag van het programma Grenzen en Veiligheid. In dit programma werken het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Defensie, het ministerie van Buitenlandse Zaken samen met de Dienst Terugkeer en Vertrek, Immigratie en Naturalisatie Dienst, Justid, de Koninklijke Marechaussee,de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie. Dit programma werkt aan het tijdig en juist invoeren van een aantal Europese Verordeningen. De SIS verordening is de eerste die is ingevoerd.

Meer en uitgebreidere informatie over het vernieuwde SIS

Zie ook de website van de Europese Commissie

Meer informatie over inzage staat op Hoe weet ik of ik gesignaleerd sta in het Schengeninformatiesysteem (SISII)?