Nederland richt nieuw samenwerkingsverband op over water

Vandaag wordt het Nederlandse initiatief International Panel for Deltas and Coastal Areas (IPDC) officieel gelanceerd. Dit is een samenwerking tussen landen, kennisinstellingen en financiële instanties, die gefocust zijn op water en klimaatverandering. Doel van het samenwerkingsverband is dat landen zich beter gaan aanpassen aan het veranderende klimaat. Via het IPDC kan er tegelijkertijd met meerdere partijen kennis worden uitgewisseld.

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat): “Elke Nederlander is opgegroeid in de omgeving van water, ons land is er vol van. We zijn daardoor goed in waterbeheer, maar het veranderende klimaat maakt de uitdagingen groter én anders. Elk land komt vergelijkbare problemen tegen, dus die uitdagingen hoeven we gelukkig niet alleen op te lossen. We kunnen daarvoor samenwerken met andere landen. Met het IPDC hebben we een samenwerkingsverband waarin we elkaar snel en makkelijk kunnen vinden, vraaggestuurd en actiegericht.”

Advies op maat

Het IPDC helpt aangesloten landen met het opstellen van concrete klimaatadaptatie-adviezen. Doel is dat de wetenschappelijke kennis over water en klimaat door de samenwerking wordt vergroot, en dat er op basis daarvan adviezen op maat kunnen worden gegeven aan de landen die daarom vragen.

In maart 2024 wordt de eerste IPDC-conferentie georganiseerd. Hier wordt gekeken of de aangesloten landen op schema liggen voor wat betreft klimaatadaptatie. Klimaatonderzoeken zoals het IPCC-rapport focussen vaak op wat toekomstige scenario’s zijn, maar geven geen aanbeveling over wat landen nu moeten doen. Die vraag wil het IPDC beantwoorden voor de landen die daar hulp bij vragen.

Stormvloed aan kennis

Door de lancering van het IPDC kan er tegelijkertijd met meerdere instanties kennis worden uitgewisseld om problemen op het gebied van water en klimaat aan te pakken. Nederland heeft een secretariaat aangesteld en via investeringsbanken zijn er middelen beschikbaar.

Het secretariaat is gehuisvest in het kantoor van Deltares en is bemand met experts van Deltares, het Global Center on Adaptation (GCA) en de Delta Alliance. Aansturing vindt plaats via een stuurgroep met vertegenwoordigers van Deltares, het GCA, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nederlandse watergezant. Veel partijen dus die samen een stormvloed aan kennis hebben om de wereld te ondersteunen in hun aanpak van het veranderende klimaat.

De landen die nu bij het IPDC zijn aangesloten, zijn gebieden die extra kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. De delta’s, kustgebieden en eilanden hebben klimaatuitdagingen op het gebied van huisvesting, voedselproductie, biodiversiteit en/of zeespiegelstijging.

Extra informatie

Op dit moment zijn de volgende landen aangesloten: Bangladesh, Egypte, Colombia, Zuid-Afrika, Singapore, Vietnam, Argentinië, Curaçao, Aruba, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Daarnaast doen het ‘Local2030 Islands Network’, de Asian Development Bank, de Inter American Development Bank en het Green Climate Fund mee.