Meer Nederlandse militairen naar EU-operatie in Bosnië en Herzegovina

De ministerraad heeft besloten de operatie van de EU in Bosnië en Herzegovina, European Union Force (EUFOR Althea), te versterken met de inzet van een infanteriecompagnie en een inlichtingenteam. EUFOR Althea zet zich in voor politieke en sociale stabiliteit in Bosnië en Herzegovina. De operatie draagt bij aan het verminderen van een kans op een nieuw conflict in de regio. Sinds de oorlog in Oekraïne is het belang van EUFOR Althea verder toegenomen. 

Vanaf juni zal een inlichtingenteam van maximaal 10 personen in Sarajevo operationeel zijn, met als taak het vergaren van inlichtingen voor EUFOR Althea. De infanteriecompagnie van maximaal 150 militairen wordt vanaf oktober voor de duur van een jaar ingezet. Deze compagnie maakt onderdeel uit van het multinationaal bataljon van EUFOR Althea, dat als taak heeft te reageren op verschillende situaties en om te trainen en te oefenen met de strijdkrachten van Bosnië en Herzegovina. Op dit moment draagt Nederland al bij aan EUFOR Althea met vier stafofficieren.

EUFOR Althea is door de VN Veiligheidsraad gemandateerd om toezicht te houden op de militaire implementatie van het Verdrag van Dayton waarmee in 1995 einde aan de (burger)oorlog in Bosnië en Herzegovina kwam. Naast Nederland dragen twintig andere landen bij aan EUFOR Althea.